OŠ Sveta Trojica – UPORABA RAZLIČNIH NARAVNIH MATERIALOV ZA IZDELAVO UČNEGA POLIGONA

RAZISKOVANJE BIODIVERZITETE NA SV. TROJICI PRI VRHNIKI

 

V maju 2019 so sedmošolci pri pouku naravoslovja dobili navodilo, da utrdijo svoje znanje organskih sistemov pri različnih živalih. Razdelili so se v skupine, vsaka je imela 4-6 članov. Vsaka skupina, si je izbrala en organski sistem (obtočila, prebavila, dihala, živčevje, čutila, gibala,…) V naravi, na peščeni poti, so skušali prikazati zgradbo in delovanje izbranega organskega sistema, tako da so uporabili čim bolj raznolike materiale iz narave. Kot razred so pri tem posamezne organske sisteme povezali v celoto, tako da je nastal učni poligon, namenjen utrjevanju znanja in gibanju v naravi. Dva učenca sta samostojno razvrstila izbrane organske sisteme v njima smiselni vrstni red, tako da sta znala pojasniti povezanost sistemov med seboj. Sproti smo preučevali, katere materiale so uporabili. Spodbujala sem jih k uporabi čim bolj raznolikih in barvnih rastlin, saj jih je bili nešteto na voljo v bližnji okolici. Izmerili smo velikost izbranega področja, kjer smo nabirali naravne materiale. Dolžina je bila 50m in širina 1m, iz česar smo dobili površino 50 m2.  Naslednji dan smo pri uri v razredu preko barvnih fotografij prešteli raznolike naravne materiale, ki so jih uporabili z namenom, da ugotovimo, kakšna je biotska pestrost na raziskovanem območju. Ocenili smo, da je biodiverziteta 13 vrst/m2.

PRIPRAVE :

  • GIBALNA IGRA – IZLOČALA
  • UČNI POLIGON – ČUTILA
  • GIBALNA IGRA – PREBAVILA

 

Pripravili: Karmen Slana in učenci 7.b

X