EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2017/2018

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2017/2018

Tudi v šolskem letu 2017/2018 bodo učenci 6. 7. in 8. razreda osnovne šole na Ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za naslov NAJVEČJA EKOFACA.

Podrobneje se bodo seznanili z gradivom pod skupnim naslovom POGLED SKOZI OKOLJSKI KALEJDOSKOP. Podobno kot naprava v obliki valja z ogledalci in barvnimi steklenimi drobci pri obračanju ustvarja pisane like, se bodo učenci spoznali z različnimi vidiki okoljevarstvenih pojmov in vprašanj, zaokroženih v tri teme: OKOLJSKI ODTIS, TRJANOSTNA MOBILNOST in UČINKOVAITA RABA ENERIGIJE IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE.

OKOLJSKI ODTIS
V temi z naslovom Okoljski odtis bodo učenci 6. razreda spoznali, kako dejavnosti človeka na zemljiščih, namenjenih proizvodnji naravnih virov – hrane, goriv, vode, vlaken, lesa, industrijskih rastlin – vplivajo na povečano koncentracijo izpustov ogljikovega dioksida in proizvodnjo odpadkov, kljub temu da imajo ta naravna zemljišča naravno sposobnost obnavljanja.

TRAJNOSTNA MOBILNOST
V temi z naslovom Trajnostna mobilnost se bodo učenci 7. razreda spoznali z zgodnjim razvojem transporta, vrstami transporta, učinki transporta na okolje in načela trajnostne mobilnosti, na katera bomo pogledali tako z globalnega, kot lokalnega vidika.

UČINKOVITA RABA ENERGIJE in OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
V temi z naslovom Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije se bodo učenci 8. razreda spoznali z oblikami in zakonitostmi energije, osnovami učinkovite rabe energije, ter o načelih učinkovite rabe energije na področju gradnje stavb (ogrevanje, svetila, okna …), se spoznali z načeli ciljnega spremljanja rabe energije ter inovacijami s področja učinkovite rabe energije. Spoznali bodo vire energije, obnovljive vire energije, spoznali, kako lahko s prenovo stavbe dosežemo, da energetsko potratna stavba postane energijsko učinkovita in še bi lahko naštevali.

Veselimo se okoljskega možgančkanja z vami!
AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
šolsko tekmovanje 7. februar 2018 /
državno tekmovanje 9. marec 2018 OŠ Dravlje
X