Ekokviz za srednje šole

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2018/2019

Razpisujemo tekmovanje v ekoznanju za srednješolce

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljev in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole se bodo dijaki podrobneje seznanili podnebnimi spremembami in energijo. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz izbranih vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo 13. februarja 2019 na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.

Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole bodo dijaki v gradivu PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJA spoznavali  spremenljivost podnebja kot naravni pojav, na katerega s svojim ravnanjem v veliki meri vpliva človek.

Dijaki se bodo spoznali s podnebjem, vzroki za nastanek podnebnih sprememb, vplive, ki jih imajo podnebne spremembe na vodne vire, kmetijstvo, gospodarstvo, energetiko, industrijo, zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost, turizem. Podnebne spremembe in njihove vplive na okolje in človeka bodo predstavljene na svetovni in nacionalni ravni.

Dijaki bodo dobili vpogled v oblikovanje prihodnosti energije v Evropi, saj je ravno pridobivanje energije eden od glavnih vzrokov za podnebne spremembe. Predstavljene bodo rešitve za pridobivanje čistejše energije iz obnovljivih virov,   čistejša goriva, njihove prednosti in slabosti in druge rešitve na področju trajnostne mobilnosti, ki bodo v prihodnosti zmanjševale vpliv  podnebnih sprememb.

AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 5.11.2018 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 14.12.2018 Naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 10.12.2018 po elektronski pošti
Poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 21.12.2018 Po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si
Državno tekmovanje (program)
13.2.2019 Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, Ljubljana
Vprašanja
Gradivo
X