Ekokviz za osnovne šole

Tudi v šolskem letu 2018/2019 bodo učenci 6. 7. in 8. razreda osnovne šole na Ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za naslov NAJVEČJA EKOFACA.

Učenci  bodo preko tekmovanja v ekoznanju spoznavali tri vsebine:

PODNEBNE SPREMEMBE

V gradivu Podnebne spremembe, ki je namenjen učencem 6. razreda osnovne šole, bodo le-ti spoznali, da je spremenljivost podnebja sicer naraven pojav, vendar na hitrost in intenzivnost podnebnih sprememb s svojim ravnanjem v veliki meri vpliva človek. Spoznali bodo podnebje, vzroke za nastanek podnebnih sprememb, vplive podnebnih sprememb, ki jih opažamo po svetu, v Evropi in v Sloveniji. Osredinili se bomo na vpliv podnebnih sprememb na vodne vire, oskrbo z vodo, kmetijstvo, gospodarstvo, energetiko, industri jo, zdravje ljudi, biotsko  raznovrstnost, turizem … Zaključek gradiva bo vseboval nekaj primerov za prilagajanje podnebnim spremembam tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni posameznika.

EKOSISTEMI IN VODA

V gradivu Ekosistemi in voda, ki je namenjen učencem 7. razreda, bodo spoznali neživi dejavnik okolja – vodo. Spoznali bodo, da so naraščanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe in drugi dejavniki vzrok za ogrožanje kakovosti pitne vode. Spoznali bodo, da je zaradi  vedno večjega apetita in interesa korporacij po tej vitalni dobrini, Republika Slovenija poleg Slovaške, leta 2016 pravico do pitne vode zapisala v ustavo in tako postala druga država EU-ja, ki je pravico do vode zapisala kot ustavno pravico. Spoznali bodo rabo vode, vodne ekosiste me, vpliv človekovega ravnanja na kakovost površinskih in podzemnih voda in ukrepe za ohranitev oziroma izboljšanje kakovosti pitne vode.

E KOT ENERGIJA

V gradivu E kot energija, ki je namenjeno učencem 8. razreda bo predstavljena učinkovita raba energije, smernice trajnostnega razvoja, zelena infrastruktura cestnega, železniškega, pomorskega prometa. Pregledali bomo pomen oznak energetske izkaznice električnih naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.

 

Veselimo se okoljskega možgančkanja z vami.

šolsko tekmovanje      7. februar 2019
državno tekmovanje 22. marec 2019, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Partner ekokviza za osnovne šole je Telekom Slovenije.
X