Ekobranje za ekoživljenje

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2018/2019

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2018/2019 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok učencev in dijakov k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

Projekt spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2018/2019. Uspešen zaključek projekta lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, razstava izdelkov na razpisano tematiko okoljske problematike, …).

KRITERIJI za projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2018/2019  – VRTCI 

Predlagamo, da vzgojiteljice posameznih skupin glede na starost otrok presodijo, kako so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo. Dovolj bi bilo, če v skupini skupaj preberejo dve izmed predlaganih knjig, ki so predstavljene na seznamu v 1. triadi. (Lahko tudi kakšno drugo knjigo, za katero menijo, da je primerna, je otrokom bližja in vam dosegljiva.) Navadno so otroci zelo ustvarjalni – po pogovoru o tematiki, ki jo boste spremljali s pomočjo knjige, lahko otroci na izbrano temo kaj poustvarjajo – morda iz eko materialov (zamaški, plastenke, škatle, reklamni papir) in iz tega naredijo kaj ponovno uporabnega.

Predlagamo, da otrokom vzgojiteljice predstavite en članek, ki izpostavlja ekološko problematiko vašega kraja – in si greste morda to na sprehodu ogledat. Ideja za sprehod v vrtcu – list v prilogi – da otroci s križcem označijo, kaj izmed narisanega so opazili ob poti. Po prihodu nazaj se o tem lahko pogovorite.

KRITERIJI za projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2018/2019 – OSNOVNA ŠOLA, SREDNJA ŠOLA

Učenci/dijaki, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, odrske predstavitve, risbe …).

Vsako leto mentorji izkažete neverjetno ustvarjalnost in mnogi si želite izmenjati primere dobre prakse. Vabljeni, da nam posredujete primere, na katere ste ponosni, in z veseljem jih bomo pripeli na spletno stran in morda tako komu posredovali ustvarjalno idejo.

Uspešen zaključek bralne značke lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, fotostrip, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem …).

Vsi ustvarjalci ekobralne značke si želimo, da bi s svojimi vsebinami obogatila vaš pouk in učence ter dijake spodbudila k ustvarjalnosti in glede na starost tudi spodbujala njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.  

UČENCI PRVE TRIADE  morajo prebrati najmanj dve knjižni deli s seznama, kateremu lahko po vaši presoji dodate tudi drugo literaturo z ekološko tematiko, ki jo poseduje vaša šolska knjižnica. Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim mentoricam bodisi razredu preko pogovora, pripravijo si zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne vzorce ali besedilne zapise o prebranem delu oz. lastna razmišljanja. Otrokom, ki še ne berejo, prebirajo dela starši. Seznanijo se tudi z vsaj enim člankom z ekološko tematiko. Morda lahko uporabite tudi idejo o sprehodu in opazovanju vašega kraja.

UČENCI DRUGE TRIADE morajo prebrati najmanj dve knjigi, lahko pa tudi več in prebrati članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino.

UČENCI TRETJE TRIADE IN SREDNJEŠOLCI  morajo prebrati najmanj 2 knjigi in zavzeti stališče do 1 ekočlanka iz časopisa oz. revije. Lahko preberejo tudi 1 leposlovno delo in/ali 1 poučno strokovno delo, ki ga priporoči vaša šolska knjižnica.

IDEJE, KI UTEGNEJO PRITI PRAV
Prepričani smo, da se vam bodo med šolskim letom zvrstile zanimive debate in predstavitve knjig in člankov. Škoda bi bilo, da bi jih videli le učenci vašega razreda, zato predlagamo, da lepih stvari, ki bodo nastale, ne pozabite, ne zavržete, ampak shranite in učence spodbudite k dodelavi predstavitve – za zaključno razredno ali šolsko predstavo ali literarni natečaj.

Predlagamo, da v razredu v 2. in 3. triadi učenci oblikujejo skupine 3-5 prijateljev, ki si za branje izberejo isto knjigo, ki si jo med seboj izmenjajo in predstavitev pripravijo projektno – problemsko. Spodbudite jih, naj v razmišljanje ob predstavitvi vključijo tudi sošolce, ki so poslušalci.

Vsak razred izbere najboljšo predstavitev, ki si jo izmenično ogledajo razredi iste generacije ali triade (glede na velikost šole). Če bodo predstavitve učenci ali dijaki oblikovali kot zaigrane prizorčke, odlomke iz knjige, jih lahko vodja projekta poveže v zaključno prireditev kot Zaključek ekobranja, ki ga lahko izvedete 21. februarja, ko je dan maternega jezika ali 21. marca, ko je svetovni dan poezije.

KRITERIJI za projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2018/2019 – FAKULETE

ŠTUDENTJE spremljati aktualno tematiko na temo gozdov in pripraviti poročilo ali videoprispevek.

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost ter domišljijo. S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke,…

Likovna dela bomo zbirali do vključno 30. aprila 2019 na naslov: Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš s pripisom likovni natečaj “Ekobranje za ekoživljenje”.

Likovni natečaj je v šolskem letu 2018/2019 razpisan za tri starostne skupine:
1. Vrtci in prva triada OŠ 
(risbe, plakate, praskanke, lepljenke, …)
2. Druga in tretja triada OŠ (plakati, izdelki, zgodbe, fotografije,….)
3. Srednje šole in fakultete (plakati, izdelki, zgodbe, fotografije, video,…)

V okviru projekta organiziramo LIKOVNI NATEČAJ

Ustvarjajte in raziskujte na temo:  GOZD Obdobje
gozd (gozd je dom številnim prebivalcem – živalim, ljudem, pravljičnim bitjem
in  junakom)
nabiranje plodov v gozdu življenje v gozdugozdne rastline in živali  delo v gozdu – gozdarji
september 2018 – april 2019
X