Mladi v svetu energije

MLADI V SVETU ENERGIJE 2018/2019

NATEČAJ O ENERGIJI

Namen projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščanje otrok, učencev in dijakov, vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev oz. montorjev  vrtcev, osnovnih in srednjih šol o:

 • pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije),
 • načinih proizvodnje električne energije,
 • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
 • ukrepih za učinkovito rabo energije,
 • prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin nadaljujemo poslanstvo povečanja energetske pismenosti (ozaveščenosti) med otroci, učenci in dijaki ter povečanja zanimanja mentorjev za energetske teme.

Ustvarjajte na temo energije in energetike! Raziskujte, napnite možgančke in se poigrajte s svojimi idejami.

Električna energija je resnično »kul«, saj poganja vse vaše elektronske naprave, omogoča vam, da se učite s pomočjo računalnika, si širite obzorja s pomočjo televizije in komunicirate s prijatelji s pomočjo telefona. Kaj pravite na to?

Kako je električna energija spremenila naša življenja?
Kaj je skrivnostna energija, ki nam omogoča, da ob pritisku stikala zasveti luč? Z njeno pomočjo se grejemo in z njo poganjamo najrazličnejše naprave in stroje. Električna energija je popolnoma spremenila življenja ljudi − si lahko predstavljate, kako bi bilo živeti brez kakršnihkoli električnih aparatov v vašem domu? Brez električne energije bi bilo življenje težavnejše in počasnejše. Zakaj je električna energija danes tako zelo pomembna?

Kako nastane energija v elektrarnah?
Zagotovo ste se že srečali s pojmom energetika ter s proizvodnjo električne energije, zato verjamemo, da si brez elektrike, recimo brez računalnika, sploh ne znate predstavljati svojega družabnega življenja. Pa ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije, kje nastaja električna energija in katere naprave so nepogrešljive?

Ste se kdaj vprašali, iz katerih elektrarn pridobivamo električno energijo v Sloveniji? Kakšen delež električne energije prispevajo posamezne elektrarne v celotni slovenski proizvodnji? Katere elektrarne med obratovanjem povzročajo najmanjše izpuste toplogrednih plinov?
Oskrba Slovenije z električno energijo prinaša številne izzive. Proizvodnja električne energije mora biti zanesljiva, da lahko nenehno zagotavlja zadostne količine elektrike za vse porabnike, a mora hkrati povzročati čim manj izpustov škodljivih emisij v okolje in čim nižje stroške. Kako to doseči?

Kdo lahko sodeluje?

V vseslovenskem natečaju MladiVSE lahko sodelujejo: vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tako zavodi, ki so vključeni v program Ekošola, kot tudi drugi zavodi, ki niso vključeni v ta program. Zavodi, ki so vključeni v program Ekošola, lahko s sodelovanjem v projektu Mladi v svet energije izpolnijo del njihovih letnih zahtev pri programu.

 Nagradni natečaj je v šolskem letu 2018/2019 je razpisan za štiri starostne skupine:
1. VRTEC (5-6 let)
2. MALČKI (1. do 3. razred OŠ)
3. GLAVCE (4. do 9. razred OŠ)
4. RAZISKOVALCI (7., 8. in 9. razred OŠ, srednja šola)

 

 

Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do petka, 12. aprila 2019.
VRTEC (5-6 let)
KDO LAHKO SODELUJE:
vrtci, 5-6 let
LIKOVNI NATEČAJ:
Za najmlajše smo pripravili simpatično pobarvanko z naslovom »Nizkoogljično je odlično«, ki prikazuje iz katerih nizkoogljičnih virov in po kakšni poti pride elektrika do naših domov. Iščemo najizvirnejše poslikave in dodelave.
DODATNA NAVODILA:
Dragi mentorji. Za vaše najmlajše smo pripravili zabavno nedokončano pobarvanko. Vaša naloga je, da jih spodbudite, da otroci:·

 • dopolnijo manjkajoče dele čim bolj pravilno,·
 • kreativno pobarvajo/polepijo/popišejo in jo·po želji dopolnijo s svojimi mislimi.

Pobarvanka je dostopna na spletni stran: https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/ – pod zavihkom vrtci.

NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, vsak otrok ima svojo pobarvanko, mentorji lahko pred prijavo izluščite najboljše.
ODDAJA IZDELKA:
Predlagamo, da fotografirate tako ustvarjenje otrok kot tudi končne izdelke. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.Izdelke shranite v vašem vrtcu, saj bomo najboljše izdelke razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem, digitalno pa jih bomo predstavili na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
MALČKI 1. – 3. razred OŠ
KDO LAHKO SODELUJE:
1. – 3. razred OŠ
LIKOVNI NATEČAJ:
V skupini izdelajte izvirno serijo slikanic/risbic/kolažev in prikažite kaj je za vtičnico! Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
DODATNA NAVODILA:
Dragi mentorji. Mladi vse prevečkrat pozabijo, da za električno vtičnico stoji cel elektroenergetski sistem od prenosnega in distribucijskega omrežja, kablovodov, transformatorskih postaj, razdelilnih postaj, do objektov, ki z generatorjem proizvajajo električno energijo. Pogovorite se z njimi in jim predstavite ta kompleksen sistem, ki vsem nam zagotavlja nemoteno in zanesljivo dobavo električne energije.Pri ustvarjanju z otroci upoštevajte značilnosti energetskega sistema Slovenije. Preverite katere elektrarne proizvedejo največ električne energije, ne pozabite pa vključiti naš letošnji slogan: Nizkoogljično je odlično!
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega, mentorji lahko pred prijavo izluščite najboljše.
ODDAJA IZDELKA:
Izdelki naj bodo v formatu A4 ali A3. Predlagamo, da fotografirate tako ustvarjenje otrok kot tudi končne izdelke. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.Izdelke shranite v vaši šoli, saj bomo najboljše izdelke razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem, digitalno pa jih bomo predstavili na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
GLAVCE (4.-9. RAZRED OŠ)
KDO LAHKO SODELUJE:
4.- 9. razred OŠ
LIKOVNO ARHITEKTURNI NATEČAJ:
Postanite pravi arhitekti in izvirno zasnujte ter naredite maketo nizkoogljične elektrarne prihodnosti, s poudarkom na jedrski in hidro tehnologiji. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
DODATNA NAVODILA:
Dragi mentorji! Elektrika nas danes spremlja skoraj na vsakem koraku. Naš način življenja prednosti električne energije izkorišča prav na vseh področjih. Razvoj in nove tehnologije temeljijo na zanesljivi in dostopni električni energiji, zato ne moremo mimo dejstva, da potrebe po električni energiji stalno naraščajo. Z naraščanjem potreb pa moramo poskrbeti tudi za nove proizvodne vire električne energije. V veliko pomoč vam bo tudi spletno učno gradivo na izobraževalnem portalu eSvet: www.esvet.si.
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega, mentorji lahko pred prijavo izluščite najboljše.
ODDAJA IZDELKA:
Maketa je lahko poljubne velikosti. Predlagamo, da fotografirate tako ustvarjenje otrok kot tudi končne izdelke. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.Izdelke shranite v vaši šoli, saj bomo najboljše izdelke razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem, digitalno pa jih bomo predstavili na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
RAZISKOVALCI (7., 8. IN 9. RAZRED, SREDNJA ŠOLA)
FOTO/VIDEO NATEČAJ:
Iščemo najbolj kreativne fotografije ali videe z obiska centra Svet energije ali z obiska katere izmed elektrarn v skupini GEN na temo: »Nizkoogljično je odlično!«. Če centra ali katere izmed elektrarn niste imeli možnosti obiskati, lahko uporabite svojo kreativnost in poljubno ustvarjate na temo: »Nizkoogljično je odlično!« in si priborite izlet v center za obiskovalce Svet energije!
DODATNA NAVODILA:
Iščemo serijo fotografij ali video izdelkov (max. 5 min). Vsaka skupina (razred) prijavi enega ali več izdelkov.
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega, zaželeno je, da mentorji pred prijavo izberete najboljše.
ODDAJA IZDELKA:
Fotografije/videe v e-obliki priložite k oddaji prijave.
Najboljše izdelke bomo razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem in na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost. Prednost bo na kvaliteti in ne kvantiteti.

Naslov in način oddajanja projektov

Prijava in oddaja je zaželena v elektronski obliki, lahko pa izdelke tudi pošljete po navadni pošti.

Če ste vključeni v program Ekošola projekte pošljite na:

info@ekosola.si oz. pošljite na naslov: Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripisom MLADI V SVET ENERGIJE

Če v program Ekošola niste vključeni projekte pošljite na:

na svet.energije@gen-energija.si ali pošljite na naslov: GEN energija, Vrbina 17, 8270 Krško, s pripisom MLADI V SVET ENERGIJE

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • Prijavni obrazec, ki je dostopen spodaj v razpisni dokumentaciji, na spletni strani https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije in na strani Ekošole.
 • Naslov in kratek opis projekta.
 • Videoposnetke in fotografije pošljite poleg prijave oz. poročila (kot prilogo e-pošti). Izdelke fotografirajte in jih pošljite v elektronski obliki (kot prilogo e-pošti).

Izdelke sicer shranite v vaši šoli, saj bomo najboljše izdelke razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem, digitalno pa jih bomo predstavili na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.

Izbor najboljših projektov

Najboljše tri projekte za vsako starostno skupino bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca projekta (GEN energija), Ekošole in zunanji strokovni sodelavci. Merila za ocenjevanje so določena za vsako starostno skupino posebej. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad v skladu z nagradno shemo bo predvidoma konec maja ali v začetku junija 2018. Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu.

Nagrade

Učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo pripravili in prijavili tri najboljše ocenjene projekte v vsaki starostni skupini, bodo nagrajeni.

Nagrada za najboljši projekt v vsaki starosti skupini:

 • Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in
  • ogled Gradu Rajhenburg ali
  • 3-urne vstopnice v Zimsko termalno riviero Terme Čatež.
 • Praktične nagrade za sodelujoče pri projektu.
 • Zmagovalna šola lahko poleg sodelujočega razreda poljubno napolni en avtobus

Drugo in tretje mesto v vsaki starosti skupini:

 • Praktične nagrade

Mentorji zmagovalnih projektov:

 • Naročnina na določeno poljudno-znanstveno revijo.

Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov

Najboljše šole in vrtci so ob koncu natečaja vabljenih na posebno podelitev v Krško. Na zaključku se sodelujoči srečajo z organizatorji natečaja in prejmejo diplome in praktične nagrade.

Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb

Zavod, iz katerega mentor s skupino učencev/dijakov prijavlja projekt v okviru nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov izključno za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod nosilcu projekta pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). Vsi obrazci, vključno z vzorcem pisnega soglasja za fizične osebe, so objavljeni na spletnem mestu https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/ ziroma se nahajajo na koncu tega dokumenta.

Objava projektov in avtorske pravice

Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/,  in da bodo materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta »Mladi v svetu energije« in družbe GEN energija, d.o.o.

Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se je pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa objavil najboljše kreativne izdelke.

V primeru, da predstavlja šolski projekt avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da je šolski projekt njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel nosilec. V primeru, da bo nosilec projekta šolski projekt želel uporabljati, bo mentorju v podpis posredoval sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katerim bodo soavtorji na nosilca projekta prenesli izključno, časovno in materialno neomejeno, vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki.

X