Podnebne spremembe

Na poti v zeleno družbo in udejanjanje trajnostnega razvoja

V šolskem letu 2018/2019 v programu Ekošola dodajamo nov tematski sklop Podnebne spremembe. Z uvedbo novega tematskega sklopa se v Sloveniji pridružujemo državam, ki tematski sklop že izvajajo.

Z novim tematskim sklopom Podnebne spremembe želimo mlade in njihove vzgojitelje/učitelje sistematično ozaveščati in izobraževati o tesni povezanosti okoljskih tem, še posebej s podnebnimi spremembami – da bodo kritično presojali sedanje okoljsko delovanje ter s postopoma spremenjenim ravnanjem sooblikovali zeleno družbo.

Podnebne spremembe lahko obravnavate kot samostojni tematski sklop ali pa kot nadgradnjo vsebin v obstoječih tematskih sklopih, med njimi posebej URE in OVE ter trajnostna mobilnost. Z ozaveščanjem in izobraževanjem otrok bomo pripomogli k prehodu v nizkoogljično (zeleno) družbo in k udejanjanju trajnostnega razvoja.

Uvajanje novega tematskega sklopa bo potekalo na dveh ravneh – v Ekoportalu in v Ekoskladovnici:

  1. Ekoportal: dodan bo nov projekt 1. Podnebne spremembe – s predlogom projektov/aktivnosti na tem področju. Pri drugih tematskih sklopih bodo vse aktivnosti nadgrajene tako, da jih bo mogoče vrednotiti tudi z vidika podnebnih sprememb (5-stopenjska lestvica).
  2. Ekoskladovnica: kot odprta zbirka dobrih praks bo vsebovala dobre prakse na področju podnebnih sprememb in tudi iz drugih tematskih sklopov.
Enotna prepoznavna ikona za tematski sklop Podnebne spremembe:

Na voljo je referenčna lestvica/šifrant aktivnosti, kjer so podane ocene k prilagajanju oziroma blaženju podnebnih sprememb.
Pri nekaterih aktivnostih je na voljo tudi kalkulator, kjer lahko izračunate ogljični odtis.

Želimo, da si v šolskem letu 2018/2019 čim več ustanov izbere Podnebne spremembe.

V ta namen smo v šolskem letu 2018/2019 pripravili:

–        izobraževalno gradivo/priročnik na temo podnebnih sprememb

–        delovni listi za vrtce in 1. triado OŠ

–        delovni listi za 2. in 3. triado  OŠ in SŠ

V oktobru 2018 bomo izvedli 4 izobraževalne delavnice na temo podnebnih sprememb.

X