Raziskovalci biotske raznovrstnosti

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI: Veliki lov na rastline

Projekt Veliki lov na rastline  je osredotočen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi živalskimi vrstami. Namenjen je vrtčevskim otrokom in učencem osnovnih šol.

Mednarodni projekt poteka pod okriljem FEE in v sodelovanju s Toyota Motor Europe ter Kew (The Royal Botanic Gardens).

Cilji projekta: 

– Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.
– Razvoj gradiv, v skladu z načeli Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi učiteljem omogočala spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.
-Načela Kew/FEE – preprosta uporaba, spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod
– Pomoč pri izpolnjevanju cilje EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
– Razviti modul kot del FEE šolskih programov.

 

1.KORAK
VPIS PODATKOV
PRIJAVNICA rok 26. 10. 2018
Na pričetku leta moramo sodelujoče v projektu vpisati v mednarodno bazo podatkov. Prosimo vas, da nam do 26. 10. 2018 posredujete izpolnjeno PRIJAVNICO na e-naslov: hribar.tina5@gmail.com .
2. KORAK 
PREGLED
ANKETA 5-6 let
ANKETA  6-7 let
ANKETA 7-8 let
ANKETA 8-9 let
rok 3. 12. 2018
NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE (vrtec)
NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE (1. razred)
NAVODILA ZA IZVEDBE ANKETE
(ostali razredi)


OBRAZEC ZA VREDNOTENJE
5-6 let
6-7 let
7-8 let
8-9 let

KARTIRANJE OPAZOVANEGA OKOLJA
Anketa se izpolnjuje na začetku in na koncu šolskega leta. Izpolnjujejo jo otroci/učenci od 5. leta dalje. Poleg navodil in ankete vam je na voljo tudi obrazec za vrednotenje, s katerim si lahko pomagate. Rezultatov vam ni potrebno obdelovati, saj bomo podatke posameznih starostnih skupin združili in statistično obdelali mi. Obrazec za vrednotenje prve ankete pošljite do 3. 12. 2018 na naslov: hribar.tina5@gmail.com .
Primeri dobrih praks in navodila za zapisovanje in označevanje podatkov v zvezi z opazovanjem v izbranem življenjskem prostoru ali habitatu so vam na voljo na povezavi. V primeru, da ste izbrali del trate ob šoli, zaprosite hišnika, da vašega  opazovalnega območja ne kosi (opazovalno območje označite). Z učenci naredite načrt – karto opazovalnega območja in zabeležite prisotne vrste (živali npr.: pikapolonica, mravlja, metulj, deževnik, kos …, rastline npr.: trpotec, regrat, marjetica …). Učenci naj na narejeni karti opazovalnega območja označijo opažene živali in rastline – le te lahko narišejo ali nalepijo fotografije. Fotografije kart (oz. drugih izdelkov, ki so nastali v prvem delu vašega raziskovanja) pošljite do 3. 12. 2018 na naslov: hribar.tina5@gmail.com .
3. KORAK
UKREP
Priporočamo izvajanje poljubnih aktivnosti za spoznavanje živalskih vrst v okolici vaše šole (npr. izdelava lojnih pogač, ptičjih hišk,  postavitev hotela za žuželke in opazovanje vrst skozi vse leto). Spoznavanje rastlinskih vrst – kalitev semen.
Z učenci poskusite povečati število vrst in število osebkov v vašem opazovalnem območju (npr. na opazovano območje postavite kamen, les, ptičjo hiško…)
4.KORAK
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE
– Se je na vaše opazovalno območje naselila nova žival?
– Je na ašem opazovalnem območju zrasla kakšna nova rastlina?
– Se je število opazovalnih živali povečalo ali zmanjšalo?
– Se je število opazovalnih rastlin povečalo ali zmanjšalo?
Spremembe označite na vašem popisnem listu – karti.
5.KORAK
POROČANJE
Do 31. 5. 2019 pošljite vsaj en prispevek, ki ga bomo objavili (Exposure, Facebook, Twitter) in Obrazec za vrednotenje druge ankete. Zaradi objav vas prosimo, da fotografije posredujte v jpg formatu.

Na slovenski spletni strani projekta  vam bodo na voljo primeri dobrih praks šolskega leta 2017/2018, sproti pa bomo objavljali tudi vaše prispevke.

Vabimo vas, da aktivnosti vaših mladih raziskovalcev delite z nami preko celotnega šolskega leta. Za objavo prispevka na Exposure, posredujte kratek opis dejavnosti s priloženimi fotografijami in jih pošljite na e-naslov: hribar.tina5@gmail.com.  Vaši prispevki,objavljeni na Exposure spletni strani, so na voljo in v pomoč vsem sodelujočim in sponzorju projekta Toyota Motor Europe.

Projekt je podprt s strani:
 

X