Podnebne spremembe

Na poti v zeleno družbo in udejanjanje trajnostnega razvoja

V šolskem letu 2019/2020 v programu Ekošola nadaljujemo s tematskim sklopom Podnebne spremembe. 

S tematskim sklopom Podnebne spremembe želimo mlade in njihove vzgojitelje/učitelje sistematično ozaveščati in izobraževati o tesni povezanosti okoljskih tem, še posebej s podnebnimi spremembami – da bodo kritično presojali sedanje okoljsko delovanje ter s postopoma spremenjenim ravnanjem sooblikovali zeleno družbo.

Podnebne spremembe lahko obravnavate kot samostojni tematski sklop ali pa kot nadgradnjo vsebin v obstoječih tematskih sklopih, med njimi posebej URE in OVE ter trajnostna mobilnost. Z ozaveščanjem in izobraževanjem otrok bomo pripomogli k prehodu v nizkoogljično (zeleno) družbo in k udejanjanju trajnostnega razvoja.

Tematski sklop Podnebne spremembe poteka na dveh ravneh – v Ekoportalu in v Ekoskladovnici:

  1. Ekoportal: projekt 1. Podnebne spremembe – s predlogom projektov/aktivnosti na tem področju.
  2. Ekoskladovnica: kot odprta zbirka dobrih praks vsebuje dobre prakse na področju podnebnih sprememb in tudi iz drugih tematskih sklopov.
Enotna prepoznavna ikona za tematski sklop Podnebne spremembe:

Na voljo je referenčna lestvica/šifrant aktivnosti, kjer so podane ocene k prilagajanju oziroma blaženju podnebnih sprememb.
Pri nekaterih aktivnostih je na voljo tudi kalkulator, kjer lahko izračunate ogljični odtis.

Želimo, da si v šolskem letu 2019/2020 čim več ustanov izbere Podnebne spremembe.

V ta namen smo  pripravili:

–        izobraževalno gradivo/priročnik na temo podnebnih sprememb

–        delovni listi za vrtce in 1. triado OŠ

–        delovni listi za 2. in 3. triado  OŠ in SŠ

X