Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost: dobre prakse povezujejo

Izšel je zbornik prispevkov  Mednarodne konference o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah, ki smo jo v programu Ekošola organizirali 8. oktobra 2019 v Grosupljem.

Projekt Podnebne spremembe smo v programu Ekošola v šolskem letu 2018/2019 uvedli kot samostojen tematski sklop. Šole smo spodbudili, da so začele tematiko podnebnih sprememb uvajati v različne učne ure, ter jih povezovali z drugimi tematskimi sklopi, kot so odpadki, energija, trajnostna mobilnost hrana in druge. V letošnjem šolskem letu vsebine nadgrajujemo s projektom Ekošola meri Odtis CO2, ki je namenjen preučevanju in merjenju vpliva različnih dejavnosti v šolah na ogljični odtis.

Projekt sofinancirata Eko sklad in MOP
X