PODNEBNE SPREMEMBE V EKOŠOLI

V šolskem letu 2018/2019 smo uvedli nov tematski sklop Podnebne spremembe in začeli s projektom Podnebne spremembe v Ekošoli, ki ga podpirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor. V okviru tega projekta smo nadgradili spletno platformo Ekoportal in Ekoskladovnico.

V projektu Podnebne spremembe v Ekošoli že v prvem letu sodeluje več kot 4.000 otrok in mladih.

Aktivnosti o podnebnih spremembah smo spodbudili tako, da smo za vzgojitelje in učitelje pripravili gradivo in učne liste ter zanje organizirali štiri tematske izobraževalne delavnice, na katerih so sodelovali tudi strokovnjaki Agencije Republike Slovenije za okolje. Prav tako smo novi tematski sklop in podporne aktivnosti predstavljali udeležencem na nacionalni konferenci koordinatorjev in drugih dogodkih programa Ekošola. Od začetka šolskega leta se v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter fakulteti izvajajo številne aktivnosti o podnebnih spremembah. Otroci in mladi so skupaj z mentorji opazujejo, raziskujejo, merijo, ustvarjajo in ozaveščajo vrstnike ter v sodelovanje vključili tudi starše.

Vremenske postaje in vremenski dnevniki, raziskovanje o pomenu gozda za podnebne spremembe in vplivu prometa, opazovanje bioindikatorjev, branje o podnebnih spremembah, izdelava plakatov in dreves znanja ter konkretna pobuda za ukinitev prometa v centru kraja so samo nekatere od 273 aktivnosti o podnebnih spremembah, ki jih je s pomočjo mentorjev izvaja več kot 4000 otrok v programu Ekošola v tem šolskem letu.

V okviru Podnebne spremembe v Ekošoli smo nadgradili spletno platformo Ekoportal in Ekoskladovnico

Izvedena je bila tudi evalvacija projekta Podnebne spremembe v Ekošoli

 

X