POVEZAVA NA ŠOLSKO TEKMOVANJE EKOKVIZ SŠ 2022/2023

V četrtek, 8. decembra 2022 bo potekalo šolsko tekmovanje v Ekokvizu za SŠ.
Tekmovanje po potekalo na povezavi: https://quiz.radio.si/5d95707e-674e-46a0-9837-7cf0c5f8fa44
Povezava  je trenutno neaktivna in bo aktivna na dan tekmovanja, 8. 12. 2022.

 

Prosimo na natančen vnos šifre(velike in male črke/številke, brez presledka na koncu šifre) – v primeru napačno vpisane šifre sistem dijaka ne bo spustil naprej.
Vsak dijak tekmuje v svoji kategoriji  (SPI, SSI/PTI, GIM) in odgovarja na 50 vprašanj. Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko. Končni dosežek dijaka je doseženo skupno število točk.  V primeru, da bosta imela na posamezni šoli dva dijaka (ali več) izenačeno število točk, se bo upošteval tudi čas reševanja kviza.
Vsak dijak lahko tekmuje samo enkrat in ima za odgovarjanje na voljo največ 20 minut. Ko tekmovanje zaključi, se ne more še enkrat prijaviti in tekmovati znova (šifra velja za enkratno prijavo). V primeru, da tekmovalec ne bi uspešno zaključil tekmovanja (izpad interneta, slaba povezava….)  vas prosimo, da dijak na info@ekosola.si napiše ime in priimek ter šolo, da mu dodelimo novo šifro.

X