RAZPIS: EKOKVIZ SŠ 2021/2022

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu bodo dijaki obravnavali temi EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA in ENERGIJA. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem, regijskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.  Dijaki bodo reševali test preko spleta v treh kategorijah, iz razpisanih vsebin.

Šolsko  tekmovanje bo potekalo 10. decembra 2021, med 15.00 in 17.00, preko spletnega mesta. Dijaki iste šole morajo tekmovati istočasno. Dijaki tekmujejo pod šifro. Tekmujejo lahko le dijaki, ki jih je mentor prijavil do razpisanega roka v spletno aplikacijo PRIJAVA. Na regijsko tekmovanje se uvrstijo najboljši trije dijaki iz posamezne šole po številu točk, glede na nivo izobraževanja.

Regijsko tekmovanje bo potekalo 10. januarja 2022. Za regijsko tekmovanje bo dodatno gradivo, ki bo objavljeno po zaključku šolskega tekmovanja na spletni strani pri projektu Ekokviz SŠ 2021/2022. Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljši dijaki iz posamezne regije  (osrednjeslovenska, mariborska, celjska, pomurska,  novomeška, obalna, severnoprimorska in gorenjska), ki so dosegli najvišje število točk na posameznem nivoju izobraževanja.

Državno tekmovanje  bo potekalo 17. februarja 2022, na eni od sodelujočih šol. Na državnem tekmovanju bodo dijaki reševali test preko spleta, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

Kohezijska sredstva – evropska sredstva so naložba v prihodnost

Sredstva Evropske unije so nepovratna sredstva, s katerimi podpira številne projekte in programe in so razdeljena na šest področij.  Upravljanje finančnih sredstev urejajo stroga pravila, ki zagotavljajo nadzor nad porabo sredstev.  Za nadzor nad pravilno rabo sredstev skrbi Evropska komisija v Bruslju. Za mlade so v okviru programa izvajanja evropske kohezijske politike predvidena številna področja, ki izkoriščajo priložnosti pri reševanju podjetniških izzivov, zaposlovanju in izobraževanju.

Energija je ena od osnovnih delov našega vesolja. Uporabljamo jo za delo, energija razsvetljuje naša mesta, poganja naša vozila, ogreva naš dom, z njo kuhamo, predvajamo glasbo, poganja stroje … Vse kar počnemo in opazujemo, je

Tako ali drugače povezano z energijo. V letošnjem gradivu ENERGIJA (gradivo je samo za šolsko tekmovanje) bodo dijaki spoznali razlago in pomen trajnostne energije ter se seznanili z obnovljivimi viri energije in njihovimi prednostmi. Neobnovljivi viri so namreč količinsko omejeni in ko jih bomo izrabili, jih ne bo več. V okviru tega bodo spoznali tudi generacije biogoriv. Poseben sklop pa so tudi električna vozila in prednosti njihove uporabe.

Za sodelujoče mentorje in dijake bomo organizirali seminar, kjer bomo predstavili  vsebino kohezijske politike.

Webinar za profesorje/mentorje bomo organizirali v sredo, 20. oktobra 2021 ob 15. uri na povezavi: https://arnes-si.zoom.us/j/93527995986?pwd=OXorV1R4TUM2eEFpeDRKYnRiYkxrZz09

Prijave mentorjev sprejemamo do 19. oktobra 2021 na povezavi: https://ekosola.wufoo.com/forms/sesn9kd0teijs2/

Webinar za dijake pa bo potekal v torek, 9. novembra 2021 ob 15. uri na povezavi:  https://arnes-si.zoom.us/j/92328614867?pwd=N1d3cjNPR2svUEg5UzNvUUJTS1RMdz09

Prijave dijakov zbiramo do 8. novembra 2021 na povezavi: https://ekosola.wufoo.com/forms/w144vvq1c0ax4n/

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

ENERGIJA (samo za šolsko tekmovnaje)

X