RAZPIS: EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2021/2022

Razpisujemo tekmovanje za naslov največja EKOFACA za šolsko leto 2021/2022

Tudi v  šolskem letu 2021/2022 želimo pri učencih spodbuditi radovednost za okolje in sodelovanje v Ekokvizu za OŠ, zato vas vabimo, da se tudi vaši učenci pridružijo letošnjim tekmovalcem. Na ekokvizu lahko tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov. Priporočljivo je, da so ekipe sestavljene tako da je po en učenec iz vsakega razreda, lahko pa so oblikovane poljubno. Omejitev velja le za ekipe, ki jih sestavljajo trije osmošolci, saj takšne ekipe na ekokvizu ne morejo sodelovati. Vsaka ekipa mora v pripravah na ekokviz pridobiti znanje iz vseh razpisanih sklopov.  Učno gradivo za letošnji Ekokviz za OŠ obsega štiri sklope  – Biotska pestrost (vsi tekmovalci – 6., 7. in 8. r), Gozd in gozdarstvo v Sloveniji (6. r ), Ekosistemi (7. r) in Električna energija (8. r). Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju preko spletnega mesta Ekokviza.

V gradivu Biotska pestrost, ki je namenjena vsem učencem (6., 7. in 8. razreda)  se bodo učenci seznanili z biotsko pestrostjo, ki je zagotovo eden najpomembnejših kazalnikov našega odnosa do narave in življenja na splošno. Učenci bodo spoznali raznolikost živih bitij našega planeta. Spoznali pa bodo tudi, kako se biotska pestrost spreminja zaradi podnebnih sprememb, saj so le-te eden od vzrokov za njeno siromašenje in vplivajo na zmanjšanje številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Gradivo Gozd in gozdarstvo v Sloveniji je namenjeno učencem 6. razreda. Gozd je zapleten ekosistem in ima velik vpliv na okolje. Njegov vpliv ni omejen le na področje, ki ga pokriva, temveč seže daleč preko njegovih meja. Učenci bodo v gradivu spoznali pomen in različne vloge gozda, seznanili pa se bodo tudi z gozdarstvom v Sloveniji, ki sodi med najbolj gozdnate države v Evropi.

V gradivu Ekosistemi, ki je namenjeno učencem 7. razreda, so predstavljeni ekosistemi, ki so najbolj zapletene kompleksne enote in so rezultat prilagoditev skozi milijone let. Ekosistemi so življenjske združbe. Če uničimo ekosistem, bodo propadle vrste in obratno. Če izgubimo katero od ključnih vrst v ekosistemu, lahko to privede do osiromašenja celotnega ekosistema. V gradivu so predstavljene vrste ekosistemov, njihovo spreminjanje in pomen ohranjanja.

V gradivu Električna energija, ki je namenjeno učencem 8. razreda pa je predstavljen pomen električne energije za človeštvo. Električna energija se nam dandanes zdi nekaj povsem samoumevnega. Zato se sploh ne zavedamo, da z uporabo energije kot končni potrošniki vplivamo na okolje. Povpraševanje po električni energiji pa raste, s tem pa rastejo tudi potrebe po virih energije.  Učenci se bodo seznanili s tem, kje proizvajamo električno energijo v Sloveniji, kakšen je elektroenergetski sistem Slovenije, kakšna je energetska oskrba v naši državi ter kaj pomeni učinkovita raba energije.

Vabimo vas in učence vaše šole, da se nam priključite in sodelujete v Ekokvizu. Če se želite pridružiti tekmovalcem, nam posredujte prijavo, v kateri napišite: ime šole, ime in priimek mentorja Ekokviza ter elektronski naslov, na katerega bo prejemal vsa obvestila v povezavi z Ekokvizom. Rok za prijavo šol za sodelovanje je 19. december 2021.

AKTIVNOSTI
TERMIN
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 12. novembra 2021 po elektronski pošti, spletna stran
Vprašanja za vajo 12. novembra 2021 vprašanja za vajo
Prijava šole na tekmovanje 19. decembra 2021 na elektronski naslov info@ekosola.si
Prijava ekip 7. januar 2022 v spletno aplikacijo
Šolsko tekmovanje 27. januar 2022 šolsko tekmovanje
Državno tekmovanje 11. marec 2022 OŠ Leskovec pri Krškem
Projekt je podprt s strani
X