REZULTATI NAGRADNIH PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Ekobranje za ekoživljenje

Ekobranje za ekoživljenje je projekt, ki ga organiziramo vsako leto od vzpostavitve programa Ekošola v Sloveniji. Letos smo kot dodatno aktivnost razpisali tudi likovni natečaj temo gozd, nabiranje plodov v gozdu, življenje v gozdu, gozdne rastline in živali, delo v gozdu. Nagrajence smo izbrali med 409 prejetimi izdelki.

Nagrajene ustanove:

Likovni natečaj za kreativne izdelke


V natečaju za kreativno likovno ustvarjanje o okolju in naravi smo otrokom in mentorjem pustili proste roke in vas prepustili vašim ustvarjalnosti, domišljiji in spretnostim. Prejeli smo več kot 500 likovnih izdelkov o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in trajnostni mobilnosti iz 150 ustanov.

Obvestilo o prevzemu nagrade in priznanja bodo zmagovalne ustanove prejele po elektronski pošti.

Nagrajene ustanove:

Znanje o gozdovih: natečaj »Eno drevo. En svet.«

V okviru likovnega natečaja so mladi spoznavali gozd in spremembe v njem skozi različne letne čase. Učenci so z različnimi likovnimi tehnikami ustvarjali na temo gozda in njegovih prebivalcev. Večkrat so obiskali gozd in se pogovarjali o pomenu gozda, njihovih značilnostih in povezave z ljudmi. Pogovarjali so se pomembnosti gozdov za podnebje, o pomenu zelenih rastlih, zlasti dreves in gozda za nastanek ozračja ter tako posledičen vpliv na kakovost življenja drugih živih bitih na planetu. Srednješolci so  dali poudarek na lubju drevesa. Spoznavali so delo gozdarja in lovca.

Svoja doživetja v gozdu so poustvarjali  skozi različne tehnike in materiale (odpadno embalažo, naravne materialne iz gozda). Prejeli smo 44 različnih izdelkov

Nagradni natečaj za najboljše primere dobrih praks na temo biotske raznovrstnosti 2017/2018

V šolskem letu 2017/2018 smo razpisali nagradni natečaj za najboljše primere dobrih praks s področja biotske raznovrstnosti. Zbrali smo 61 primerov, ki smo jih objavili na spletni strani Exposure (https://slovenia.exposure.co/.). Del ocene je podala strokovna komisija, del pa je bil prepuščen izboru obiskovalcev te spletne strani. Tako smo dobili štiri zmagovalne ustanove, ki so v seštevku pridobile najvišje število točk.

Vabimo vas, da si na spletni strani https://slovenia.exposure.co/.  ogledate primere dobrih praks s področja biotske raznovrstnosti šolskega leta 2018/2019 in izberete najboljše.

Nagrajene dobre prakse 2017/2018:

Primere dobrih praks za objavo na Exposure sprejemamo prek celega šolskega leta. V kolikor želite sodelovati in svojo prakso deliti z nami, pošljite vaš prispevek in dodajte vsaj 5 fotografij v formatu . jpg na e-naslov: biotskaraznovrstnost@gmail.com. Prosimo, bodite pozorni, da imate za objavo fotografij otrok na spletnih straneh dovoljenja staršev.

X