ŠOLSKA VRTILNICA – NAGRAJENCI PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Vsaka rastlina, ki zraste na vrtu, prinese zadovoljstvo in veselje.

Seznam nagrajenih ustanov po kategorijah:

 

Šolski vrtovi so lahko koristen in učinkovit način uporabe šolskega dvorišča in zanimiva učilnica. Z njimi lahko povežemo učence z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih naučimo osnov vrtnarjenja in spretnosti ter znanja. Predstavljajo interdisciplinarni pristop več predmetov: matematika, naravoslovje, umetnost, športna vzgoja. S šolskimi vrtovi lahko dosežemo več izobraževalnih ciljev, vključno z vzgajanjem učencev za odgovornost do okolja, odgovornost do rastlin, odgovornost do živali,
povezanih z vrtom, ter tudi na zdrav način življenja.

V šolskem letu 2018/2019 smo s šolskimi vrtovi znova obogatili program Ekošola. Otroci v vrtcih, učenci in dijaki so bili aktivno vključeni ter tako pridobivali nove spretnosti in znanje. Pri tem jih usmerjate mentorji, v veliko podporo in pomoč pa so bili tudi strokovnjaki. Vsaka ustanova se sama odloči, kakšni bodo velikost, videz in organizacija šolskih vrtov.

Aprila so ustanove, ki so izbrale temo okolica šole/vrtca ali izbrale projekt Šolska VRTilnica, prejele paket semen, ki jih je podarila Semenarna Ljubljana. Kaj vse je zrastlo iz semen, si lahko ogledate v junijski številki. Nekateri mentorji pa so ob poslanih fotografijah zapisali tudi nekaj svojih razmišljanj. Vabimo vas, da jih preberete. Prepričani smo, da vas bodo navdihnila, da tudi v vaši ustanovi poskrbite za vrt, ga prenovite, obogatite ali prepoznate kakšno praktično rešitev.

X