TRIJE NAGRADNI NATEČAJI NA TEMO BIOTSKE PESTROSTI

V okviru projekta PODNEBNE SPREMEMBE – Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti vas vabimo k sodelovanju pri treh nagradnih natečajih na temo BIOTSKA PESTROST. Razpis je namenjen otrokom, učencem in dijakom ustanov, ki so vključene v program Ekošola. V nagradnih natečajih lahko sodelujejo tudi ustanove, ki niso neposredno vključene v projekt Podnebne spremembe.

Več o projektu: https://ekosola.si/podnebne-spremembe-in-biotska-pestrost-21-22/

 

VIDEO NATEČAJ:

Raziskujte na temo BIOTSKA PESTROST (rastlinske in živalske vrste v neposredni bližini ustanove, na travniku, v gozdu, predstavite njihov življenjski prostor, posvetite se ohranjanju biotske pestrosti in težavam, ki so povezane s podnebnimi spremembami …).

Pripravite krajše posnetke in jih združite v 2 -3 minutni video prispevek. Prispevek objavite na spletni ali FB strani vaše ustanove, prispele prispevke bomo objavili tudi na FB strani programa Ekošola.

  • Razpis je namenjen učencem in dijakom od 11 do 19 let.
  • Rok za oddajo je 31. maj 2022.
  • Prispevke pošljite na elektronski naslov info@ekosola.si s pripisom Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti (zaradi velikosti priloge vas naprošamo, da za pošiljanje uporabite WeTransfer) ter priložite: izpolnjeno prijavnico in podpisan obrazec Soglasje staršev za objavo prispevka.
LAND ART ustvarjanje:

Uporabite svojo domišljijo in prikažite biotsko pestrost ali podnebne spremembe s pomočjo naravnih materialov:

  • Razpis je namenjen vsem starostnim kategorijam.
  • Rok za oddajo je 10. maj 2022.Fotografije izdelkov pošljite na elektronski naslov info@ekosola.si s pripisom Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti ter priložite: izpolnjeno prijavnico in podpisan obrazec Soglasje staršev za objavo.
NATEČAJ ZA DIDAKTIČNO IGRO:

Izdelajte didaktično igro (družabna igra – “Človek ne jezi se, Brain box” …) na temo BIOTSKA PESTROST, s pomočjo katere se lahko mlajši učenci učijo o biotski pestrosti, starejši pa preverjajo in poglabljajo svoja znanja.
Izdelajte didaktično igro z vsemi potrebnimi dodatki (kartice, vprašanja, postopki) in navodili za uporabo. Pošljite fotografije nastajanja in končne igre. Po zaključku ocenjevanja boste izbrane igre tudi poslali (jih kasneje vrnemo).

Izbor najboljših prispevkov in nagrade:
  • Prispevke se zbira do vključno 31. maja 2022 (Land art do 10. maja 2022).
  • Strokovna komisija v sestavi treh članov bo pri izboru upoštevala izbor teme, ustvarjalnost, idejo prispevka/igre, težavnost, estetski vidik.
  • Razglasitev rezultatov bo 10. junija 2022 (Land art 22. maja 2022).

Nagrajeni bodo najboljši 3 video prispevki, 1 Land art izdelek in 2 didaktični igri, ki bosta tudi prevedeni v angleščino in ju bomo delili z izbranimi ekošolami v ZDA.

PROJEKT OMOGOČA AMERIŠKA AMBASADA V LJUBLJANI
X