Uvodno srečanje programa GLOBE

24. oktobra 2022 smo imeli Uvodno GLOBE srečanje, ki je potekalo preko spleta. Udeleženci so se seznanili s programom, njegovimi področji in protokoli, prisluhnili so lahko tudi predstavitvam primerov dobrih praks. Na srečanju je bil prisoten tudi Brian Campbell, Višji NASIN strokovnjak za izobraževanje o znanosti, vodja raziskovalne kampanje Trees around GLOBE in trenutnega izziva Trees challenge.

GLOBE ja znanstveno-raziskovalni program za opazovanje Zemlje in poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Glavna misija programa je povečati ozaveščenost posameznikov po vsem svetu o globalnem okolju, prispevati k večjemu znanstvenemu razumevanju Zemlje in podpreti dosežke učencev/dijakov predvsem na področju naravoslovja in matematike.

Vabljeni, da si pogledate predstavitev programa.

POSNETEK SREČANJA

PROGRAM SREČANJA

X