Uvodno strokovno srečanje projekta GLOBE

22. novembra 2023 smo organizirali spletno strokovno delavnico mednarodnega programa GLOBE, ki ga v programu Ekošola izvajamo kot enega od projektov.

V uvodnem delu je udeležence nagovoril predstavnik Ameriške ambasade v Sloveniji, Onejin Wu, ki je izpostavil pomembnost sodelovanja Ameriške ambasade in programa Ekošola in izrazil navdušenje nad vedno večjim interesom za izvajanje aktivnosti v sklopu programa GLOBE.

Na srečanju smo predstavili program, njegova področja in protokole, izpostavili možnosti mednarodnega povezovanja in letošnji novosti – kako postati GLOBE šola in kako sodelovati na GLOBE igrah.

Prisluhnili smo tudi primerom dobrih praks, s katerimi so GLOBE učitelji želeli navdušiti udeležence, da se tudi oni priključijo kateri od mednarodnih kampanj.

Srečanje smo obogatili s predavanjem mag. Mojce Dolinar, direktorice Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo, ki je predstavila Podnebje in podnebne spremembe. Tema je tesno povezana z letošnjo GLOBE temo leta: Leto podnebja in ogljika.

 

POSNETEK SREČANJA
Dostopna gradiva:
X