Vabilo na ZAČETNO USPOSABLJANJE ZA UČITELJE V PROGRAMU GLOBE

Vabimo vas na strokovno usposabljanje »Začetno usposabljanje za učitelje v programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)«. Dvodnevno usposabljanje bomo izvedli 30. 6. in 1. 7. 2023 na CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče.

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem  ameriške  agencije  NASA. Program združuje učence, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: Spodbujati poučevanje in učenje o znanosti, izboljševati okoljsko pismenost in varovanja okolja ter spodbujati znanstvena odkritja. Po svetu v programu GLOBE sodeluje že 127 držav, v njih pa je bilo v programu aktivnih že več kot 38.000 šol, več kot 44.000 učiteljev in več kot 848.000 učencev.

Aktivnosti v okviru programa so vezane na pet tematskih sklopov – atmosfera, hidrosfera, pedosfera, biosfera ter Zemlja kot sistem. Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani res številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo. Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj številne meritve lahko primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo  tudi NASINI  znanstveniki  in drugi strokovnjaki. Več informacij o programu: https://www.globe.gov/

V Sloveniji program GLOBE po naročilu in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti kot nacionalni koordinator za Slovenijo.

Usposabljanje bomo izvedli v sodelovanju:

  • s programom Ekošola, ki v programu GLOBE v Sloveniji sodeluje kot partner za implementacijo v šolah,
  • z dvema izkušenima predavateljicama s Hrvaške, kjer program GLOBE zelo uspešno poteka že več kot 25 let,
  • z regijsko pisarno programa GLOBE za Evropo in Evrazijo, ki nudi strokovno podporo državam v regiji
  • in s strokovnjakom iz agencije NASA, ki se nam bo pridružil na
Kakšen je namen usposabljanja?

V okviru tega usposabljanja se bodo udeleženci seznanili z mednarodnim programom GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) in skozi delo na terenu spoznali, kako številne aktivnosti, razvite v tem programu, vključiti v svoje delo z učenci in dijaki. Spoznali bodo tudi  širši pomen programa GLOBE za izobraževanje, znanost in okolje v  lokalnem,  nacionalnem  in mednarodnem kontekstu. Strokovni delavci, ki bodo usposabljanje uspešno opravili, bodo pridobili kvalifikacijo »GLOBE učitelj«.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno strokovnim in vodstvenim delavcem na področju osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter drugih strokovnjakov s področja teme usposabljanja, ki si želijo aktivno sodelovati v programu GLOBE.
Primerno je tako za nove GLOBE učitelje, kot za že aktivne GLOBE učitelje, ki se želijo dodatno spoznati z vsebinskimi področji GLOBE tematskih sklopov atmosfere, pedosfere in biosfere.

Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna. Udeležencem bomo zagotovili vso prehrano in bivanje v prostorih CŠOD Gorenje.
Usposabljanje je za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ovrednoteno z 1 točko z naslova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Udeležence bomo v KATIS vpisovali naknadno na podlagi udeležbe.

Prijavite se na povezavi, najkasneje do 10. junija 2023 (ob morebitnem prenizkem številu prijav bomo usposabljanje prestavili na mesec avgust).

Oprema, ki jo prinesite s seboj:
  • mobilni telefon,
  • prenosni računalnik (priporočljivo, a neobvezno),
  • primerna oblačila in obutev za delo na terenu.
Pred usposabljanjem:
  • na spletni strani https://www.globe.gov/get-started/become-a-globe-teacher/create-a-globe- teacher-account ustvarite uporabniški račun za GLOBE učitelja (za potrditev registracije boste morali počakati največ en delovni dan) – če račun že imate, ne ustvarjajte novega
  • na mobilni telefon naložite aplikacijo GLOBE Observer (vpišete se s svojim računom za GLOBE učitelja)
  • na mobilni telefon naložite aplikacijo GLOBE Data Entry (vpišete se s svojim računom za GLOBE učitelja)
X