POROČILO: XVI. SREČANJE KOORDINATORJEV VRTEC SLOVENIJE

97 koordinatorjev ekovrtcev iz vse Slovenije se je 11. maja 2023 zbralo na XVI. srečanju, ki ga je letos gostil Vrtec Škofja Loka in v središče postavil trajnostno skupnost in mobilnost.
Trajnostna skupnost in mobilnost

Občina Škofja Loka je med svoje cilje postavila tudi preoblikovanje potovalnih navad v kraju in med prebivalci. Med najbolj aktivnimi organizacijami, ki so pristopili k temu preoblikovanju, je prav Vrtec Škofja Loka, zato so dejavnosti izvajali celo leto. Otroci so z vodenjem in podporo vzgojiteljic odkrivali naravno in kulturno dediščino mesta, spoznavali, kaj je trajnostna mobilnost, spodbujali navade trajnostne mobilnosti, se povezovali in vključevali v druge dejavnosti v kraju. Dejavnosti, razmišljanje in rezultate so predstavili z različnimi izdelki, risbami in plakati, ki so jih razstavili v Sokolskem domu in jih na ogled ponudili tako udeležencem konference kot sokrajanom. Srečanja se je udeležil tudi antropolog dr. Dan Podjed, ki je opozoril na vlogo pametnih tehnologij in opreme ter predstavil pristop za iskanje rešitev, ki so po meri človeka. Posebej je izpostavil pomen skupnosti in sodelovanja, če želimo stopati na pot trajnostnega razvoja.

Predstavljen program dela za šolsko leto 2023/2024 za vrtce

Na konferenci smo predstavili Program dela za vrtce za šolsko leto 2023/2024. Temelji na zgodnjem naravoslovju, obsega pa še obvezne tematske sklope: Voda – Energija – Odpadki/Krožno gospodarstvo in Trajnostna mobilnost). Vrtci bodo s programom za 2023/2024 izvajali aktivnosti na več področjih: oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga, pravilno ravnanje z odpadki oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov ter zgodnje ozaveščanje otrok o trajnostni mobilnosti.

Program dela za šolsko leto 2023/2024

X