VIDEO KAMPANJA – MOČ JE V TVOJIH ROKAH!

Posebna video kampanja, s katero praznujemo 25 let programa Ekošola (1994-2019).

Mednarodni program Ekošola letos praznuje 25 let odličnosti na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Moč je v tvojih rokah – sodeluj v video kampanji! Želimo, da je vanjo vključen vsak, ki oblikuje globalno mrežo programa Ekošola: otroci, dijaki študentje, vzgojitelji, učitelji, profesorji, ravnatelji, strokovni vodje in drugi predstavniki vodstva ustanov, šolsko osebje, prostovoljci, druge organizacije, zunanji sodelavci, strokovnjaki in partnerji. Sporočimo globalni skupnosti: da ima vsak med nami zamisel, ki jo lahko izreče na glas, da se povežemo in sodelujemo v pozitivnih dejanjih!

Pridružite se Globalnim dnevom akcije  2019!

Video kampanja poteka od 11. marca do 3. maja, sočasno z Globalnimi dnevi akcije FEE med 15. in 22. aprilom 2019.

Sledite smernicam https://www.ecoschools.global/ive-got-the-power

in se prijavite na video kampanjo do 3. maja 2019.

Sledite socialnim omrežjem Eco -Schools Global (Instagram in Facebook) za ogled video posnetkov.

FB: https://www.facebook.com/ecoschools.global

Instagram: https://www.instagram.com/ecoschoolsint/

X