ERASMUS+

Na podružnični šoli Ihan je v torek, 9. aprila 2019 potekala 2. delavnica projekta Erasmus+ HOB’S Adventure, ki se ga je udeležilo 29 mentoric. Na delavnici so bile podane informacije o projektu, ki so jih udeleženci prejeli na srečanju Latviji (ki je potekalo meseca februarja). Udeleženke so bile aktivne v okolici šole, kjer so preizkušale uporabo digitalnih orodij. Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks na temo raziskovanja biotske raznovrstnosti, ki so namenjeni izmenjavi, uporabi in nadgradnji:

V šolskem letu 2018/2019 smo začeli izvajati dvoleten projekt, HOB’s Adventure  – Hand-on Biodiversity adventure v katerega so poleg Slovenije vključene še tri evropske države Estonija, Islandija in Latvija. Projekt je namenjen starostni skupini otrok od 5 do 9 let. Vodilna tema projekta je biotska raznovrstnost (spoznavanje rastlin v okolici šole, na šolskem vrtu in predvsem vrt na okenskih policah v lončkih – potrebe za rast, sajenje, sejanje, razmnoževanje, uporaba zelišč, …) S projektom želimo povezati in združiti ideje vzgojiteljev in učiteljev iz različnih učnih okolij, z različnimi izkušnjami in spretnostmi ter zgraditi mrežo za izmenjavo primerov dobrih praks. Pripravljene aktivnosti bodo temeljile na uporabi digitalne tehnologije, aktivnostih otrok in dejavnostih na prostem.

Potek projekta v Sloveniji

V projektu sodeluje deset vrtcev in deset osnovnih šol, ki bodo v času trajanja projekta oz. do zaključka projekta pripravili najmanj dva primera učne ure oziroma primera dobre prakse na posamezno ustanovo.  Ob zaključku bo izdan priročnik s primerih dobrih iz vseh sodelujočih držav. V Sloveniji bosta potekala dva mednarodna dogodka (oktober 2019 – mednarodna konferenca in v maju 2020 – zaključek dogodek projekta).

Prvo srečanje in predstavitev projekta je potekalo 15. januarja 2019 na OŠ  Oskarja Kovačiča, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks. Udeleženci so si  ogledali Botanični vrt in semensko banko.

X