Vrtec Agata, Skupina Čebele – Zimske vejice

Pri naravoslovnih uricah dajemo poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju.

 

Na vprašanje »Kaj je gozd?«, so otroci odgovorili:

 • Gozd so rastline, drevesa in smreke.
 • Gozd je dom živali.
 • V gozdu padajo z dreves kostanji, pa veje, listi in živali.
 • Živali imajo v gozdu prostor.
 • V gozdu je temno.
 • Na hrastu so šiške.
 • Živali imajo v gozdu hrano.
 • V gozdu rastejo gobe.
 • V gozdu so listi na drevesih.
 • V gozdu je svež zrak.

Na vprašanje »Zakaj je gozd pomemben?«, so otroci odgovorili:

 • Drevesa v gozdu dajejo kisik.
 • Gozd je dom za živali.
 • Gozd nam daje les za našo opremo, papir, drva.
 • Gozd nam daje plodove: gobe, kostanj, žir, želod, lešnike, jagode borovnice, maline in robidnice.

Vejice so razvrstili na vejice z iglicami in vejice brez iglic ter prepoznavali iglavce in listavce.

Vejice so razvrščali še po ključu, ki smo ga izdelali po knjigi Moje prve zimske vejice, ki jo je napisala profesorica Barbara Bajd in prilagodili predšolskim otrokom.

Drevesa se med seboj razlikujejo po obliki in velikosti listov, po obliki vej, barvi lubja,…. Pozimi, ko listi odpadejo,  se na golih vejah vidijo popki (brsti), ki imajo značilno obliko in razporeditev. Popki različnih vrst listopadnih dreves se razlikujejo po velikosti, barvi, obliki. Vejica hrasta ima na vrhu vejice več popkov,  vejica leske ima okrogle popke, popki bukve so rjavi, tanki in dolgi, popki lipe so jajčasti in rdečkastorjavi. Popki črnega bezga pa so že zeleni. Vejice bora, smreke in jelke so hitro prepoznali, ker imajo iglice tudi pozimi.

Otroci so pozorno opazovali različne vejice in popke, jih tipali in vonjali. Ob tem so spoznavali kako raznolik, zanimiv in lep je gozd, ki nas obdaja.

 

Vrtec Agata pri OŠ Poljane

skupina ČEBELE

vzgojiteljici Jožica Maček in Tanja Peternel

X