Vrtec Agata – Trajnostna mobilnost

V okviru programa eko vrtec smo v  skupini »Škratki« izvedli 14-dnevni tematski sklop: »Trajnostna mobilnost«.  Namen teme je bilo spodbujanje  in krepitev veščin za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja ter odnos do okolja. Otroci so se tako seznanjali, kateri so za okolje in zdravje prijaznejši načini prevoza in zakaj prevozna sredstva onesnažujejo okolje.

Nekaj dejavnosti, ki smo jih izvedli:

  • Otroci so vsakodnevno simbolno na plakat »Moja pot v vrtec« narisali, kako so prišli v vrtec, če so del poti prehodili…
  • Knjižni kotiček smo obogatili s knjigami o prevoznih sredstvih.
  • Za natečaj “Misija:Zeleni koraki” smo iz naravnih in odpadnih materialov izdelali maketo, poimenovano “Kako bi izgledalo moje naselje”.
  • Na sprehodih smo opazovali prometne znake in predpise, ki veljajo predvsem za pešce in kolesarje.
  • Na drevesnem diagramu razvrščali slikice prevozih sredstev po dveh lastnostih (ima kolo/nima kolesa, je cestno/ni cestno.
  • Opazovali in sodelovali v razgovoru o nepravilno parkiranih vozilih na pripravljenih slikah ter sprehodih.
  • Se igrali poučno družabno igro “Prvi koraki v prometu«. Na podlagi igre so spoznavali oz. utrjevali še druge prometne znake in predpise, ki veljajo predvsem za vozila.

 

Prispevek je zapisala vzgojiteljica Barbara Primožič

X