VABILO: ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA GLOBE

Vabimo vas na spletni dogodek »Začetek izvajanja programa GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) v Sloveniji«.

Dogodek bomo izvedli v ponedeljek, 11. oktobra 2021 s pričetkom ob 14.30 prek platforme Zoom na povezavi:

https://arnes-si.zoom.us/j/92349290149?pwd=KzFzVkdZWDUxd3ZtV0ZHTG1Sb25NUT09 (OPOZORILO: Dogodek se bo samodejno snemal, če ne želite biti vidni in/ali slišni na posnetku, ne prižigajte svoje kamere in/ali mikrofona.)

PROGRAM DOGODGKA

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Program združuje učence, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: Spodbujati poučevanje in učenje o znanosti, izboljševati okoljsko pismenost in varovanja okolja ter spodbujati znanstvena odkritja. Po svetu v programu GLOBE sodeluje že 126 držav, v lanskem letu pa je bilo v programu aktivnih že več kot 22.000 šol, več kot 30.000 učiteljev in več kot 560.000 učencev.

Aktivnosti v okviru programa so vezane na pet tematskih sklopov – atmosfera, hidrosfera, pedosfera, biosfera ter Zemlja kot sistem. Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani res številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo. Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj številne meritve lahko primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo tudi NASINI znanstveniki in drugi strokovnjaki. Več informacij o programu: https://www.globe.gov/

V Sloveniji program GLOBE po naročilu in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) kot nacionalni koordinator za Slovenijo v sodelovanju s programom Ekošola, ki v programu GLOBE v Sloveniji sodeluje kot partner za implementacijo v šolah.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu na 051 600 923 (Zoran Petrov) ali po e-pošti na zoran.petrov@csod.si.

X