Začetno usposabljanje za učitelje v programu GLOBE

18. in 19. novembra 2022 je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekalo usposabljanje za učitelje, ki so vključeni v program GLOBE.

Na srečanju so bili prisotni novi in tudi že aktivni GLOBE učitelji, ki so se želeli podrobneje seznaniti z vsebinskimi področji tematskih sklopov pedosfere in biosfere.

Uvod v srečanje je preko zooma naredila Bara Semerakova iz regijske pisarne GLOBE za Evropo in Evrazijo. Prisotni sta bile dve izkušeni hrvaški GLOBE trenerki, Diana Garašić in Sanja Klubička, ki sta predstavili osnove obeh izbranih tematskih sklopov ter nekaj izbranih protokolov. Ob zaključku srečanja pa je Peter Falcon, koordinator za ozaveščanje o znanosti o Zemlji (JPL, NASA) predstavil, kako sta NASA in program GLOBE povezana, predstavil pa je tudi zelo uporabno spletno stran.

Udeleženci so si izdelali nekaj preprostih pripomočkov za pomoč pri meritvah višine drevesa in pri določanju pokrovnosti, ki so jih kljub deževnemu vremenu tudi preizkusili. Spoznali so protokole Green up in Green down, izvedli meritve za določanje slojev prsti, merjenje temperature in pH prsti, določanje strukture prsti in njene rodovitnosti, seznanili pa so se tudi z različnimi kampanjami, ki jih program ponuja. Razmišljali pa so tudi o raziskovalnih pristopih in o tem, kako GLOBE aktivnosti povezati s podnebnimi spremembami.

Del srečanja je bil posvečen tudi spoznavanju GLOBE spletne strani in spoznavanju GLOBE baze podatkov (ustvarjanje merilnega mesta, vpisovanje meritev) z uporabo Sistema GLOBE podatkov in mobilne aplikacije GLOBE Observer.

Srečanje je potekalo v sproščenem delovno-ustvarjalnem vzdušju, ki so ga popestrile tudi večerne družabne igre. Udeleženci so dobili veliko idej o tem kako in kje vključiti GLOBE aktivnosti v učni proces.

X