RAZPIS: LIKOVNO – LITERARNI NATEČAJ GOZD

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih vas skupaj z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. vabimo k sodelovanju na likovno-literarnem natečaju na temi GOZD IN VODA ter GOZD IN ODPADKI. Razpis je namenjen otrokom iz vrtcev, učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol.

Rok za oddajo likovnih in literarnih del je 16. december 2022.

V natečaju lahko sodelujejo vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi, ki sodelujejo v projektu LEAF – Znanje o gozdovih in vse ostale ustanove, ki ne sodelujejo v projektu in bi želeli svoja likovna in literarna dela deliti širši javnosti.

1. Starostne skupine in razpisni pogoji likovno-literarnega natečaja
  • Vrtci
  • 1.- 3. razredi OŠ
  • 4.- 6. razredi OŠ
  • 7.- 9. razredi OŠ
  • Posebna kategorija
  • Srednje šole

Ustvarjajte in raziskujte na temo GOZD IN VODA ter GOZD IN ODPADKI.
Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost ter domišljijo.

Likovna dela: S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, svinčnikov … ustvarjajte risbe, praskanke, mozaike, stripe … Dovoljene so vse likovne tehnike na papirju, velikost formata naj ne presega velikosti A3 (297 x 420 mm). Vsak udeleženec se lahko prijavi samo z enim avtorskim delom.

Literarna dela: Ustvarite dramsko igro, pravljico, pesem …, ki jo lahko dopolnite tudi z ilustracijo (oz. likovnim delom). Besedila naj obravnavajo tematiko gozdov in biotske pestrosti. Prosimo, da besedila oddate tudi v Wordu.

2. Rok, naslov in način oddajanja izdelkov

Rok za oddajo izdelkov je od objave natečaja do vključno 16. decembra 2022.

Fotografije izdelkov ter Wordove datoteke literarnih besedil pošljite na elektronski naslov info@ekosola.si s pripisom Likovno literarni natečaj GOZD in jim priložite:

Po zaključku ocenjevanja boste za izbrana dela mentorji natečajni komisiji poslali tudi originalna dela.

3. Izbor najboljših izdelkov in razglasitev rezultatov

Likovno-literarna dela se zbirajo do vključno 16. decembra 2022. Strokovna komisija v sestavi predstavnik programa Ekošola, predstavnik družbe SiGD, likovna pedagoginja in slovenistka bo pri izboru upoštevala ustvarjalnost, unikatnost/idejo izdelka, težavnost, estetski vidik.

Razglasitev rezultatov v skladu z nagradno shemo bo do konca januar 2023.

4. Nagrade
  • V vsaki kategoriji bosta zmagovalec in njegov mentor prejela nagrado v vrednosti 40 evrov.
  • 2. in 3. mesto: nagrajeni avtor v vsaki kategoriji prejme praktično nagrado.
X