Sodelovanje v GLOBE Erasmus+ projektu

V kolikor boste v tem šolskem letu aktivno izvajali aktivnosti in meritve GLOBE programa, vas vabimo, da oddate prijavnico za sodelovanje v GLOBE Erasmus+ projektu – Merim lokalno, vplivam globalno.

Časovnica projekta: 1. december 2022 – 1. junij 2024

Sodelujoči: program Ekošola Slovenija (10 šol), OŠ Josipa Pupačića Omiš, OŠ Šime Budinića Zadar

Mobilnosti: vsaka po 3 dni aktivnosti (4 noči)

marec 2023 – Zadar: 1. skupina (5 učiteljev in po 2 učenca/dijaka iz vsake šole)
april 2023 – Zadar: 2. skupina (5 učiteljev in po 2 učenca/dijaka iz vsake šole)
september 2023 – Omiš: 1. skupina (5 učiteljev in po 2 učenca/dijaka iz vsake šole)
oktober 2023 – Omiš: 2. skupina (5 učiteljev in po 2 učenca/dijaka iz vsake šole)

Obveznosti sodelujočih:
  • izvajanje aktivnosti skozi celo šolsko leto na svoji šoli (vpisovanje meritev v bazo podatkov, objava fotografij, posnetkov v pripravljeni skupni mapi),
  • sodelovanje na mobilnostih (učenci/dijaki sodelujejo pri praktičnih delavnicah, snemajo izvajanje meritev – posnetke se bo naložilo na GLOBE YT kanal),
  • marec 2024 (zoom srečanje) – predstavitev primera dobre prakse (predstavijo učenci/dijaki, lahko tudi mentorji – en primer ali primer izvajanja/sodelovanja v kateri od GLOBE kampanj),
  • april/maj 2024 – GLOBE igre v Sloveniji – vsaka od sodelujočih šol predstavi svojo raziskovalno nalogo, sodelovanje pri različnih GLOBE igrah (orientacijski tek, meritve) – raziskovalne naloge je potrebno oddati + pripraviti predstavitev za ostale udeležence (v obliki ppt predstavitve, plakata, preko posnetkov …).

Priporoča se, da sodelujejo učenci 7. ali 8. razreda in dijaki 1. ali 2. letnika (glede na to, da projekt traja 2 leti in je dobro, da so vključeni obe leti). Kdo od učencev/dijakov z vaše šole bo šel na mobilnost, se boste odločili sami. Učenci/dijaki na mobilnosti spijo pri hrvaških učencih (imajo pri njih zajtrk in večerjo, kosilo je skupno v šoli), mentorji bivajo v hotelu (deljene sobe po 2 ali 3); prevoz na mobilnosti bo skupen.

Za sodelovanje v projektu ni pogoj, da ste že preteklo šolsko leto izvajali aktivnosti in meritve, lahko se letos vključujete na novo. 

Poskusite v pripravo načrta in temo raziskovalne naloge vključiti povezanost s podnebnimi spremembami (zakaj izvajati določene meritve) – na podlagi načrta bomo izbrali tudi nekaj šol, ki bodo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sofinancirane za izvajanje GLOBE aktivnosti (projekt Podnebni cilji).

Izbrane šole bomo obvestili najkasneje do 15. decembra 2022.

Prijavnico pošljite najkasneje do 1. decembra 2022 na info@ekosola.si (s pripisom GLOBE Erasmus, datoteko shranite z imenom vaše šole).

X