Zaključena konferenca koordinatorjev v Laškem

V Thermani Laško je 24. septembra 2018 je potekala Konferenca koordinatorjev programa Ekošola, ki se ga je udeležilo več kot 490 koordinatorjev iz vse Slovenije. Prvič je zeleno zastavo pridobilo 23 slovenskih ustanov – vrtcev, osnovnih, srednjih šol in fakulteta. Zelene zastave je ekokoordinatorjem, ravnateljem, učencem in dijakom izročila Martina Vuk, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Rdeča nit konference je bila posvečena novemu tematskemu sklopu Podnebne spremembe, ki  jo bodo izvajale ustanove v šolskem letu 2018/2019.

Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v uvodnem nagovoru pred podelitvijo znaka Zelena zastava izpostavila pomen znanja, ki ga pridobimo prek formalnega in neformalnega izobraževanja, kamor štejemo tudi program Ekošola. Vse udeležence je pozdravil tudi nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar, ki povabil vključene ustanove, da z vsakim dejanjem vplivajo na podnebne spremembe in da »naj tej temi namenijo več pozornosti in praktično pri vseh svojih dejavnostih vključujejo tudi podnebne spremembe. Za mentorje smo zasnovali posebno gradivo in učne liste, ki jim bodo v pomoč pri njihovem delu,« je še zaključil, nacionalni koordinator programa Ekošola v Sloveniji.

Podnebne spremembe nov tematski sklop

Podnebne spremembe so bile tudi osrednja tema letne konference koordinatorjev programa Ekošola. Med predavatelji konference je bil tudi Matevž Lenarčič, ki je opisal svoje večkratne odprave merjenja črnega ogljika, pri čemer je poudaril, da se premalo zavedamo, da potuje z zračnimi masami na velike razdalje, povzročamo pa ga z nepopolnim izgorevanjem ogljičnih materialov. Zato povzroča lokalne, regionalne in globalne probleme. O podnebnih spremembah sta govorili tudi mag. Mojca Dolinar z Agencije RS za okolje in dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor.

Ustanove, ki so prvič prejele znak Zelena zastava programa Ekošola:
Otroška igralnica Malina, Ljubljana; Vrtec Hansa Christiana Andersena, Ljubljana; Vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi; Vrtec Radenci – Radenski mehurčki; Vrtec Slovenske Konjice; Vrtec Ciciban, Ljubljana; Vrtec Ciciban, Ljubljana; OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad in Vrtec Gornji Grad; OŠ Štore, podružnica Kompole; OŠ Karla Destovnika Kajuha; OŠ Kidričevo; OŠ Polzela, PŠ Andraž; OŠ Helene Puhar Kranj; Osnovna šola Kozara Nova Gorica; CUDV Radovljica; SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica; Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor; GRM Novo mesto, SŠ za gostinstvo in turizem, ŠC Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola; Srednja trgovska šola Ljubljana; Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana; Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani;

Projekt PODNEBNE SPREMEMBE V EKOŠOLI sofinancirata Eko sklad in MOP

X