REGIJSKA SREČANJA KOORDINATORJEV

 

VABILO NA REGIJSKA SREČANJA KOORDINATORJEV OSNOVNIH ŠOL in DELAVNICE PODNEBNE SPREMEMBE

Vabimo vas na regijska srečanja in delavnice Podnebne spremembe, ki bodo potekala na ekošolah po naslednjem razporedu:

Datum Ura Regija Šola Naslov
3. 10. 2018 13.00 – 16.00 Osrednjeslovenska regija OŠ Martina Krpana Ljubljana Gašperšičeva ulica 10 1000 Ljubljana
8. 10. 2018 13.00 – 16.00 Savinjsko, Zasavska in Koroška regija OŠ Lava Pucova 7
3000 Celje
10. 10. 2018 13.00 – 16.00 Podravska in Pomurska regija OŠ Hoče Šolska ulica 10
2311 Hoče

Program srečanja in delavnice Podnebne spremembe

URA AKTIVNOST  
13:00 – 13:15 Prihod in registracija udeležencev
13:15 – 13:20 Uvodni pozdrav Gregor Cerar
13:20 – 14:00 Predstavitev tematskega sklopa Podnebne spremembe (gradivo in delovni listi)  

Anja Janežič, Dane Katalinič

14:00 – 14:30 Predstavitev aktivnosti v šolskem letu 2018/2019 Gregor Cerar, Tomaž Pajnič
14:30 – 15:00 ODMOR
15:00 – 15:30 Nadgradnja Ekoportala (vrednotenje vpliva na podnebne spremembe)

Predstavitev Ekoskladovnice

Tomaž Pajnič, Gregor Cerar
15:30 – 15:45 Vprašanja in odgovori Tomaž Pajnič, Gregor Cerar
16:00 Zaključek


Prijave pošljite do:
2. 10. 2018 za osrednjeslovensko regijo (OŠ Martina Krpana)
5. 10. 2018 za savinjsko, zasavsko in koroško regijo (OŠ Lava)
– 9.10.2018 za podravsko in pomursko regijo (OŠ Hoče)
na elektronski naslov info@ekosola.si
V prijavi napišite: ime in priimek, ime vaše ustanove, datum srečanja, ki se ga nameravate udeležiti.
Prijavite se lahko tudi v drugo regijo, če se srečanja na predvideni dan ne morete udeležiti.

Tomaž Pajnič                                                                                           mag. Gregor Cerar
Koordinator programa                                                                        Nacionalni koordinator programa
Ekošola za OŠ                                                                                          Ekošola

Projekt PODNEBNE SPREMEMBE V EKOŠOLI sofinancirata Eko sklad in MOP

X