SREČANJE KOORDINATORJEV SŠ

VABILO NA REGIJSKO SREČANJE KOORDINATORJEV SREDNJIH ŠOL

 

Vljudno vabljeni na izobraževalno srečanje srednješolskih koordinatorjev programa Ekošola

in predstavitvi tematskega sklopa Podnebne spremembe,

24. oktober 2018 na Zavodu sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija,

(Štula 23, Ljubljana).

Osrednja tema letošnjega srečanja bo  tematski sklop PODNEBNE SPREMEMBE.

PROGRAM

14.00 – 14.15 Uvodni pozdrav

Pogovor s koordinatorji posameznih srednjih šol v programu Ekošola

mag. Darja Silan, koordinatorica programa Ekošola za srednje šole v Sloveniji

 

14.15 – 15.00 Podnebne spremembe Mag. Mojca Dolinar, ARSO
15.00 – 15.30 Primeri dobrih praks ustanov v programu Ekošola Koordinatorji srednjih šol
15.30 – 16.00 ODMOR
16.00 – 16.30 Nadgradnja Ekoportala (vrednotenje vpliva na podnebne spremembe) Predstavitev Ekoskladovnice Tomaž Pajnič, mag. Gregor Cerar
16.30 – 17.00 Predstavitev tematskega sklopa Podnebne spremembe (gradivo in delovni listi) Anja Janežič, mag. Gregor Cerar
17.00 – 17.15 Razprava in zaključek srečanja

Projekt PODNEBNE SPREMEMBE V EKOŠOLI sofinancirata Eko sklad in MOP

Prisrčno vabljeni vsi koordinatorji programa Ekošola za srednje šole, drugi pedagoški sodelavci ter strokovnjaki, ki si prizadevate za vzgojo in izobraževanje mladih za spoštljiv in odgovoren odnos do narave.

mag. Darja Silan
koordinatorica za srednje šole, program Ekošola Slovenija

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov info@ekosola.si do ponedeljka, 22. oktobra 2018.

X