PRVA IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA ZA VZGOJITELJE IN UČITELJE

Na temo podnebne spremembe v Ekošoli je v sredo, 3. oktobra 2018 potekala na OŠ Martina Krpana Ljubljana prva delavnica za vzgojitelje in učitelje, ki se ga je udeležilo  18 koordinatorjev.

Na delavnici so bile predstavljene aktivnosti podnebne spremembe v povezavi z drugimi sklopi v programu, to so energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki voda in drugi; gradivo in učni listi, ki so zasnovani v sklopu projekta za različne starostne skupine otrok in učencev. Udeleženci so na delavnici, kjer je delo potekalo v skupinah razmišljali in zapisali asociacije na temo podnebne spremembe, kaj vpliva na podnebne spremembe, kakšne so posledice, kako se lahko prilagodimo in kaj lahko storimo.

V nadaljevanju izobraževalne delavnice so bile predstavljene vrednosti posamezne aktivnosti z vidika blaženja ali prilagajanja podnebnim spremembam v okviru spletne platforme Ekoportal. Nadgradnja vključuje petstopenjsko lestvico vrednotenja vpliva posamezne aktivnosti na podnebne spremembe. Pri nekaterih je mogoče izračunati tudi ogljični odtis.

Sledile bodo še tri delavnice po naslednjem razporedu:

  • 8. oktober 2018 OŠ Lava
  • 10. oktober 2018 OŠ Dušana Flisa Hoče
  • 24. oktober 2018 Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana

Projekt PODNEBNE SPREMEMBE V EKOŠOLI sofinancirata Eko sklad in MOP

X