PRIMERI DOBRIH PRAKS Z MEDNARODNE KONFERENCE V RADENCIH

Zbrani so primeri dobrih praks vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki so bili predstavljeni na Mednarodni konferenci  “OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA ZA ZDRAVO SRCE”, 10. maja 2018 v Radencih.

Zbrani primeri dobrih praks prikazujejo kako pomembno vlogo ima zdravo prehranjevanje, in gibanje. Vzgojitelji, učitelji, profesorji in drugi strokovni delavci pri svojem pedagoškem delu spodbujajo vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki pripomorejo k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad, zdravega načina življenja in življenjskega sloga.

Na več kot 400 straneh je zbranih 94 dobrih praks iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, za katere upamo, da vam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.

Želimo vam prijetno branje.

X