ZBORNIK ZBRANIH VSEBIN ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA

V Zborniku zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj so pripravljeni rezultati dobrih pedagoških praks in otroške raziskovalne ustvarjalnosti projekta Zgodnje naravoslovje in druge vsebine.

V zborniku so predstavljeni rezultati naravoslovnih projektov in vsebin v srečanju z okoljem v katerem se otroci gibajo in živijo. Predstavljene so tudi  druge projektne vsebine,  ki so objavljene skozi strokovne prispevke posameznih avtorjev iz ekovrtcev, v šolskem letu 2019/2020.

 

Želimo vam prijetno branje.

X