DESETA IZDAJA ZBORNIKA ZGODNJE NARAVOSLOVJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 2017/2018

V zborniku Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj so predstavljeni rezultati otroške raziskovalne ustvarjalnosti  projekta Zgodnje naravoslovje in vsebine drugih tematskih sklopov: voda – energija, odpadki – krožno gospodarstvo ter hrana in zdravje.

V zborniku so predstavljeni rezultati naravoslovnih projektov in vsebin v srečanju z okoljem v katerem se otroci gibajo in živijo. Predstavljene so tudi  druge projektne vsebine,  ki so objavljene skozi strokovne prispevke posameznih avtorjev iz ekovrtcev.

Na več kot 490-ih straneh so predstavljeni 103 povzetki vsebin in aktivnosti , ki so bile izvedene v šolskem letu 2017/2018.

Želimo vam prijetno branje.

 

Zborniki preteklih let so dosegljivi na tej povezavi.

X