ZNANI NAJBOLJŠI IZBRANI PRIMERI DOBRE PRAKSE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

V programu Ekošola smo v zadnjih šolskih letih precej več pozornosti namenili izmenjavi informacij in dobrih praks, s katerimi bogatimo skupno zakladnico znanja. Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo pripravili nagradni natečaj za najboljše dobre prakse po posameznih tematskih sklopih našega programa (odpadki, energija, voda, biotska raznovrstnost, zdravje in dobro počutje, trajnostna mobilnost, hrana in podnebne spremembe).

Predstavili ste nam 26 primerov dobrih praks in zamisli iz različnih tematskih sklopov, ki ste jih izvedli  v preteklem šolskem letu. Komisija je izbrala tri najboljše primere iz posameznih tematskih sklopov  v kategoriji –  vrtci, osnovne in srednje šole.

 

Ime in priimek
Ustanova
Naziv dobre prakse
Tamara But Vrtec Rogaška Slatina – Enota Izvir Obvodni detektivi (raziskovanje narave)
Klavdija Murko Osnovna šola Kidričevo Odtisi kot kazalniki vpliva na okolje (podnebne spremembe, trajnostno delovanje)
Lidija Leskovšek SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Vetrni polnilec mobitela (URE in OVE)

Izbranim mentorjem bomo nagrado podelili na Konferenci koordinatorjev programa Ekošola, 24. septembra 2018 v Kongresnem centru Thermana Park Laško.

Vsem sodelujočim mentorjem predstavljenih primerov dobrih praks se zahvaljujemo za sodelovanje.

Primeri dobrih praks so objavljeni v Ekoskladovnici, ki je namenjena za izmenjavo zamisli, predlogov in znanja o okoljskih temah, ki pripomorejo k interdisciplinarnemu in doživljajskemu načinu izobraževanja in ozaveščajo o trajnostnem razvoju.

Vabimo vas k ogledu in raziskovanju.
X