Eko-paket

KARTONSKA EMBALAŽA ZA MLEKO IN SOKOVE: LOČUJ – USTVARJAJ – RAZISKUJ – PREDSTAVI

Raziskovanje, izobraževanje, ustvarjanje: KAJ JE KEMS IN KAKO JE SESTAVLJENA? ZAKAJ JO RECIKLIRAMO? ALI UPORABLJATE NOVE IZDELKE IZ RECIKLIRANE KEMS?
 
OPIS – ZAKAJ?

Projekt Eko-paket spodbuja in izobražuje o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak) ter njenem recikliranju in krožnosti. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo naravne vire, še posebej les.

CILJI – KAJ?

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, ki jih uporabljamo v šoli, doma, v službi, na poti in drugje. Zato je pomembno, da otroci, učenci, mladi in drugi spoznajo:

 • Kako je sestavljena KEMS?
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
 • Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik? Zakaj to ni dobro?
 • Kako in kje se reciklira odpadna KEMS?
 • Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
AKTIVNOSTI – kdo, kje, kako?

S KEMS raziskujete sestavo in materiale te vrste embalaže, ločevanje odpadne KEMS, njeno recikliranje in nove izdelke. Prav tako je dober material za ustvarjanje različnih izdelkov v vrtcih, šolah, doma in na ustvarjalnih delavnicah. Zato je projekt primeren za vse starostne skupine.

Projekt je razdeljen na dva sklopa:

 

I. Ločeno zbiranje in odlaganje KEMS
Na vaši ustanovi ločen zbirate odpadno KEMS in jo odlagate v zabojnik (ali vrečo) za odpadno embalažo (oziroma odpadno plastiko). Za to ni treba vzpostaviti posebnega sistema ločevanja odpadkov, temveč samo prilagodite obstoječega, ki bo omogočal čim lažje in čim bolj praktično izvajanje te aktivnosti. Ob tem otroke, učence, dijake ali študente  izobražujete in ozaveščate o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v šoli, doma in lokalni skupnosti ter o recikliranju KEMS.

II. Nagradni natečaj “Ustvarjajmo in predstavljajmo KEMS” poteka v 5 skupinah.
Teme so priporočene, a lahko vsaka ustanova izbere tisto, ki ustreza njenim drugim okoljskim in trajnostnim aktivnostim:

 

1)      vrtci
Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki …) na temo:

 • GOZD IN BIOTSKA PESTROST ali
 • POT MLEKA in življenje slovenske krave mlekarice (od kmetije do mlečnih izdelkov) ali
 • POT SADJA (od sadnje do kozarca)
2)      1. triada OŠ
3)      2. triada OŠ
4)      Posebna kategorija
5)      3. triada OŠ in SŠ Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMSpo lastnem izboru (npr. risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, drugo):

 • GOZD IN BIOTSKA PESTROST ali
 • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE O KEMS:

 • pisni, foto in video prispevki o sestavi, uporabi in reciklaži KEMS v šoli, doma ali kraju: kako jo ločujete doma ali v šoli, kam jo odpelje komunalno podjetje, kam jo odda in kaj se zgodi s KEMS, kaj nastane iz odpadne KEMS, katere izdelke iz reciklirane KEMS uporabljamo v šoli in doma itd.
ROK ZA ODDAJO IZDELKOV

Nagradni natečaj za kreativne izdelke se zaključi v petek, 10. februarja 2023. Vaše aktivnosti v projektu na kratko opišite v Poročilu o izvajanju projekta Eko-paket, dodajte pripadajoče fotografije ter pošljite na naslov: info@ekosola.si

Vključujte – raziskujte!

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, zato jih uporabljamo v šoli, službi, doma, na poti in drugje. V ustvarjanje so tako lahko vključeni učenci različnih starosti, vključeni so lahko tudi starši, stari starši, prijatelji ali drugi posamezniki iz domačega kraja.

Pomembno je, da učenci, mladi in drugi, ki sodeluje pri ustvarjanju, ugotavljajo in raziskujejo:

 • Kako je sestavljena KEMS?
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
 • Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik?
 • Kako recikliramo odpadno KEMS?
 • Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
 • Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrtcih, šolah, fakultetah?
 • Katere izdelke iz recikliranih surovin KEMS uporabljate doma? 

Nagrajujemo najbolj izvirne in domišljene!

Kreativna dela v nagradnem natečaju bomo izbirali po KRITERIJIH:

vsebinska ustreznost (skladnost izdelka s temo in starostno kategorijo) ● kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost) ● celostni estetski vidik sodelovanje šolarjev (pri pripravi in izdelavi kreativnega dela, pri poročilu) ● uporabnost  in uporaba dela v druge namene (pri drugem predmetu, zbiralni ali ozaveščevalni akciji ipd.), ● sodelovanje z drugimi skupinami: vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v vašem kraju itd.

V vsaki skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela priznanja, praktične nagrade ter nagradne bone za ustanove in mentorje. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela objavljena na spletnem mestu (www.eko-paket.si) in Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja. Prav tako se strinjate, da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.

X