Eko-paket

KARTONSKA EMBALAŽA ZA MLEKO IN SOKOVE: LOČENO ZBIRANJE ZA PONOVNO UPORABO IN KROŽNOST

Izobraževanje, ustvarjanje, krožnost: KAKO JE SESTAVLJENA KEMS? ZAKAJ JO RECIKLIRAMO? KAKO KROŽI? KAJ JE KOMUNALNI SNOVNI KROG?
NAMEN

Projekt Eko-paket spodbuja in izobražuje o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS), njenem recikliranju in krožnosti.

Spoznavamo pravilno zlaganje, ločeno zbiranje in odlaganje odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo, njeno recikliranje, izdelavo novih izdelkov in njihovo uporabo. Tako ohranjamo naravne vire, še posebej les, zmanjšujemo izpuste CO2, spoznavamo obstoječe slovenske krožne prakse v lokalni skupnosti in se vanje tudi vključujemo.

KDO lahko sodeluje?

Projekt je primeren za vse starostne skupine otrok in mladih. Vanj lahko vključite komunalna podjetja, strokovnjake s področij ravnanja z odpadki, krožnega gospodarstva, starše, predstavnike lokalne skupnosti in druge ter jim predstavite vaše dejavnosti.

 

KAJ so glavne vsebine in poudarki?

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, ki jih uporabljamo v šoli, doma, v službi, na poti in drugje. V projektu raziskujemo, odgovarjamo, predstavljamo:

 • Iz katerih materialov in kako je sestavljena KEMS?
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo v vrtcu, šoli, našem kraju? Zakaj je to pomembno?
 • Kako in kje se reciklira odpadna KEMS? Kdo je vključen v ta proces?
 • Kako lahko sami poskusimo reciklirati KEMS?
 • Kateri novi izdelki nastanejo z recikliranjem odpadne KEMS, kdo in kje jih uporablja?
 • Kaj je komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja?
 • Ali in kako lahko oblikujemo komunalni snovni krog, kako se lahko vključimo?
 • Kaj se zgodi s KEMS, če je ne odložimo v pravi zabojnik?
KAKO izvajati dejavnosti?

Vsebine in dejavnosti lahko izvajate v več  sklopih, ki so medsebojno povezani. Prilagodite jih starosti, interesu in znanju sodelujočih:

Predlogi dejavnosti:

 • Na vaši ustanovi ločeno zbirajte odpadno KEMS in jo odlagajte v zabojnik (ali vrečo) za odpadno embalažo. Bodite praktični – za izobraževanje prilagodite in izboljšajte obstoječi način:
 • namestite dodatne zabojnike (lahko jih izdelate iz odpadne KEMS) ali namestite posebne zabojnike
 • označite zabojnike z nalepkami Eko-paket (glej gradivo),
 • preverite, ali embalaža zabojnikov v oddelkih, učilnicah in hodnikih potuje do ekološkega otoka ter kako in kdaj jo prevzema komunalno podjetje.

Obvestite druge na ustanovi o ločenem zbiranju in jih povabite k sodelovanju, opišite, zakaj ločeno zbirate KEMS.

 • Uporabite KEMS za ustvarjanje praktičnih ali dekorativnih izdelkov v vrtcih, šolah, doma, na ustvarjalnih delavnicah.
 • Otroci, učenci, dijaki, študentje naj preverijo in predstavijo celotno pot KEMS: od zabojnikov v oddelkih, učilnicah in hodnikov, rumenega zabojnika (ekološki otok), kako jo prevzame podjetje.
 • Ugotavljajo naj, kateri izdelki nastanejo iz reciklirane KEMS in kje jih uporabljamo. Svoje ugotovitve lahko predstavijo s članki, reportažami, fotografijami, foto reportažami, kratkimi videi.
 • Poglejte, kako poteka recikliranje KEMS. Gradivo: film Recikliranje KEMS z uporabo mini pulperja.
 • Učite (se) o krožnosti na primeru KEMS s pomočjo priročnika Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo. Sledite navodilom posameznih učnih ur, uporabite delovne liste, priporočamo:
 • Učna ura 2 – Opredelitev načel krožnega gospodarstva,
 • Učna ura 3 – Krožno gospodarstvo v dejanjih,
 • Učna ura 6 – Krožnost na domačem dvorišču,
 • Učna ura 7 – Krožni akcijski načrt za šolo.

V učne ure vključite čim več otrok, učencev, dijakov, študentov, sodelavcev in drugih.

 • Poglejte, kaj je komunalni snovni krog KEMS in higienskega papirja, kje v Sloveniji ga že izvajajo. Gradivo: film Komunalni snovni krog.
 • Raziščite, kakšna je trajnostna vizija vašega kraja. Raziščite, kako se lahko vaša ustanova vključi v komunalni snovni krog v lokalni skupnosti, izračunajte okoljske in druge učinke tega lokalnega krožnega modela.
 • Sproti beležite, fotografirajte ali snemajte priprave in izvedbo dejavnosti, da vam bodo v pomoč za predstavitev in poročilo o dejavnostih.
ZA MENTORJE

Za mentorje bomo organizirali prikaz recikliranja KEMS z mini pulperjem.
Datum bomo objavili naknadno.

Sodelujte v ETZO – Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, 18.‒26. 11. 2023.

Eko-paket podpira cilje trajnostnega razvoja:

PARTNERJA – PODPORNIKA:

NAGRADNI NATEČAJ

Nagradni natečaj letos poteka v dveh sklopih. Teme so priporočene; vsaka ustanova izbere tisto, ki ustreza njenim okoljskim in trajnostnim aktivnostim, starostni skupini, znanju in interesu mladih.

»USTVARJAMO IN PREDSTAVLJAMO KEMS«
Vse starostne kategorije:

Vrtci

1.  triada OŠ

2.   triada OŠ

3.  triada OŠ

Srednje šole

Posebna kategorija

 

Izdelki iz različnih tehnik ustvarjanja iz izpraznjene KEMS po lastnem izboru (risbe, plakati, makete, skulpture, mozaiki …), predlagane teme:

 • gozd in biotska pestrost
 • obnovljivi viri energije
 • trajnostna mobilnost
 • lutke, okraski in drugi pripomočki za praktično uporabo v šoli
 • didaktične igre za manj odpadkov

Objavite risbe, fotografije, video:

 • Kako zbiramo KEMS v naši ustanovi in kako v našem kraju?
 • Kako recikliramo KEMS in katere izdelke iz reciklirane KEMS uporabljamo v naši ustanovi, doma, v našem kraju?

Rok za oddajo: 16. februar 2024

»KROŽNOST KEMS« 
2. triada OŠ Izvedba učnih ur 2, 3, 6 ali 7 iz priročnika Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo:

 • Število izvedenih učnih ur in vključenih učencev ali dijakov
 • Analize in prakse krožnosti (izdelki, snovni krog) na primeru KEMS

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE IN KROŽNOST KEMS – objavite članke, intervjuje, reportaže (pisne, foto in video prispevke):

 • Kako smo se učili in izobraževali o krožnosti KEMS (reportaža)
 • Kako smo o KEMS ozaveščali sošolce, prijatelje in starše?
 • Kako recikliramo KEMS in kako uporabljamo nove izdelke iz KEMS v šoli, doma, domačem kraju?
3.      triada OŠ
Srednje šole in fakultete

Rok za oddajo: 26. april 2024

NAGRAJUJEMO IZVIRNOST, SODELOVANJE, PREDSTAVITVE

V vsaki kategoriji bomo izbrali do tri najbolj izvirne, domišljene in celovito zasnovane dejavnosti.

Rok za oddajanje poročil in podelitev nagrad:

 • Rok za nagradni natečaj »USTVARJAMO IN PREDSTAVLJAMO KEMS«: petek, 16. februarja 2024, podelitev nagrad: sejem Altermed 2024. Obrazec za poročanje
 • Rok za nagradni natečaj »KROŽNOST KEMS«: petek, 26. aprila 2024, podelitev nagrad: Konferenca koordinatorjev, avgust 2024. Obrazec za poročanje

Poročila – obrazci in način oddajanja:

Izpolnite obrazca za poročanje in ju pošljite do navedenih rokov na info@ekosola.si Izpolnite in dodajte do 7 pripadajočih fotografij, povezav ali drugih prilog. Izpolnjena obrazca vnesite tudi v 4. korak v Ekoportal za projekt Eko-paket.

Kriteriji za izbor:
 • vsebinska ustreznost (zahtevnost in izbor dejavnosti glede na starostno skupino) • kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost) • sodelovanje otrok/učencev (pri pripravi in izdelavi kreativnega dela, pri poročilu) • uporabnost izdelka ali rešitve (za ozaveščanje, zbiralno akcijo, predstavitev v šoli, staršem, lokalni skupnosti, drugim itd.) • sodelovanje z drugimi skupinami (vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v kraju …) • vključitev koncepta krožnosti (učne ure, primeri, drugo)
Pomembno:

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev izdelkov objavljena na spletnem mestu programa Ekošola (www.ekosola.si), na spletnem mestu in Facebook strani projekta (www.eko-paket.si ter na razstavi ob zaključku nagradnih natečajev. Prav tako se strinjate, da prijavljena dela lahko za ozaveščevalni in promocijski namen uporabljajo partnerji projekta  Eko-paket.

X