EKOAKTUALNE VSEBINE V EKOVRTCIH SLOVENIJE

Vsebine ekoakcijskega načrta razumemo kot skladnost med načrtovanimi programskimi vsebinami in uresničitvijo ter z zadovoljstvom otrok, staršev in družbenega okolja.
Pri ekovrtcih gre za pomembno vzgojno nalogo pri oblikovanju odnosa otrok do narave in uspešnost vsebinskih vplivov na procesno spreminjanje celostne osebnosti otroka in s tem na njegov odnos do narave – človeka.
V programu Ekošola aktualnost programskih vsebin temelji na vsebini zgodnjega naravoslovja skozi načrtovane sklope, ki se dotikajo naslednjih vsebin:

– Ekologije,
– Ekološkega ozaveščanja,
– Spoštovanja naravnih zakonitosti,
– Ekološke občutljivosti,
– Ekološkega ravnovesja,
– Informiranja …

V anketi je sodelovalo 110 od 136 ekovrtcev, oziroma 80% ekovrtcev.

AKTUALNOST PROGRAMSKIH VSEBIN

 

X