Ekobranje za ekoživljenje

OPIS PROJEKTA:

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v šolskem letu 2021/2022 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige.

Zaradi široke naravnanosti projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok, učencev in dijakov k branju literature z ekološko tematiko in tako prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekovrtcev in ekošol.

CILJI:

S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami med otroci, učenci in dijaki:

 • spodbujamo pozitiven odnos do branja,
 • spodbujamo individualno kreativno mišljenje,
 • razvijamo pozitiven odnos do okolja,
 • spodbujamo aktivno vključevanje v okolje,
 • spodbujamo različne aktivnosti z ekološkimi vsebinami,
 • spodbujamo medpredmetno povezovanje,
 • spodbujamo ustvarjanje konkretnih izdelkov (risba, plakati, zgodbe, pesmi, spisi …) …
AKTIVNOSTI:
BRANJE IN POROČANJE:

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost ter domišljijo. S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke, …

Likovna in literarna dela bomo zbirali do vključno 28. aprila 2023 na naslov: Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš s pripisom likovni natečaj “Ekobranje za ekoživljenje” ali na naslov: info@ekosola.si .

1. Likovni natečaj je v šolskem letu 2022/2023 razpisan za dve starostni skupini (Obrazec):
– posebna kategorija
– vrtci in prva triada OŠ

2.  Literarni natečaj je v šolskem letu 2022/2023 razpisan za dve starostni skupini (Obrazec):
– druga in tretja triada OŠ
– srednje šole in fakultete

a) VRTCI

 • Predlagamo, da vzgojiteljice glede na starost otrok v skupini same presodite, na kakšne načine so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo. Dovolj je, če skupaj v skupini preberete 2 izmed knjig, ki so na seznamu za vrtce (ali tudi še za 1. triado) – lahko tudi kakšno drugo knjigo, ki je primerna za starost otrok in vam je dosegljiva. Po pogovoru o tematiki, na katero se navezuje knjiga, lahko otroci kaj poustvarjajo – morda iz odpadnih materialov (plastenke, škatle, reklamni papir …) in naredijo kaj uporabnega.
 • Predlagamo, da vzgojiteljice otrokom predstavite en članek, ki izpostavlja ekološko tematiko vašega kraja in si greste morda to na sprehodu tudi ogledat. Sprehod lahko izkoristite tudi za obravnavno drugih področij (biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost …).

b) UČENCI PRVE TRIADE

 • Prebrati morajo najmanj dve knjižni deli s seznama, kateremu lahko po vaši presoji dodate tudi drugo literaturo z ekološko tematiko, ki jo poseduje vaša šolska knjižnica.

Sodelujoči učenci predstavijo vsebino knjig bodisi mentorici bodisi celotni skupini preko pogovora, ilustracije, plakata, miselnega vzorca ali besedilnega zapisa o prebranem. Otrokom, ki še ne berejo, dela prebirajo starši (lahko izkoristite tudi medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljce, v kolikor imate na šoli to možnost).

 • Učenci naj se seznanijo vsaj z enim člankom z ekološko tematiko (lahko članek preberete skupaj, pred sprehodom ali po opazovanju podobnega primera v naravi).

c) UČENCI DRUGE TRIADE

 • Prebrati morajo najmanj dve knjigi (lahko iz seznama ali druge) ali več in prebrati en članek iz časopisov ali revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino. Predstavitev dela lahko poteka v obliki govornega nastopa ali odprte debate, v katero se vključijo vsi sodelujoči učenci.

d) UČENCI TRETJE TRIADE IN SREDNJEŠOLCI

 • Prebrati morajo najmanj dve knjigi iz seznama (ali druge) in zavzeti stališče članka, ki obravnava ekološko tematiko iz časopisa ali revije. Preberejo lahko tudi eno leposlovno delo in/ali eno poučno strokovno delo – lahko iz seznama ali po priporočili vaše šolske knjižnice.
NAGRADNI NATEČAJ

1. LIKOVNI NATEČAJ: za vrtce, prvo triado posebno kategorijo

TEMA: PREHOD NA ZELENO (raba obnovljivih virov energije, okolju prijazna vozila, krožno gospodarstvo)
KAJ: Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost in domišljijo. S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov ustvarjajte risbe, praskanke, mozaike, 3D izdelke, stripe …
ODBOBJE: september 2022 – april 2023

2. LITERARNI NATEČAJ: za drugo in tretjo triado, srednje šole in fakultete

TEMA: NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST 
KAJ: pesem, spis, esej (spis ali esej morata biti vsaj eno A4 stran)
OBDOBJE: september 2022 – april 2023
Pri ustvarjanju lahko obeležite katerega izmed mednarodnih ali svetovnih dni: seznam (v pripravi)
NEKAJ DODATNIH IDEJ ZA IZVAJANJE PROJEKTA:
 • Prepričani smo, se vam bodo med šolskim letom zvrstile zanimive debate in predstavitve knjig in člankov. Škoda bi bilo, da jih videli le učenci vašega razreda ali skupine. Predlagamo, da lepih stvari, ki bodo nastale, ne pozabite in ne zavržete – shranite jih in učence spodbudite k dodelavi predstavitve za zaključno razredno ali šolsko predstavo ali likovni/literarni natečaj.
 • Predlagamo, da v drugi in tretji triadi oblikujete skupine po 3-5 učencev, ki naj si za branje izberejo isto knjigo, si jo med seboj izmenjajo in predstavitev pripravijo projektno – problemsko naravnano. Spodbudite jih, naj v razmišljanje od predstavitvi vključijo tudi ostale učence, ki so poslušalci.
 • Vsak razred/skupina izbere najboljšo predstavitev, ki si jo izmenično ogledajo razredi iste generacije ali triade (odvisno od velikosti šole). Če bodo predstavitve učenci ali dijaki pripravili v obliki zaigranega prizorčka, deklamacije … , jih lahko vodja projekta poveže v zaključno prireditev ob zaključku bralne značke (lahko tudi 21. februarja, ko je dan maternega jezika ali 21. marca, ko je svetovni dan poezije).
 • Ekonahrbtnik – izberite vsaj 3 knjige z ekološko vsebine in dodajte prazne zvezek/dnevnik, v katerega bodo starši/otroci pisali odzive/misli..dodajte kakšne izzive za poustvarjanje. Nahrbtnik naj potuje od družine do družine.
 • V vrtcu/šoli lahko izvedete natečaj za največ prebranih in poročanih knjig.
 • Bralna čajanka – v naprej izberite knjigo, o kateri se boste pogovarjali na čajanki; povabite upokojene vzgojiteljice/učiteljice; dodajte poustvarjanje po knjigi.
 • Razpišite na šoli natečaj za Ekobralno maskoto.
 • Vsak mesec lahko izvedete EKO uganko – v sodelovanju s šolsko knjižnico (naj bo v povezavi z eno od knjig, ki jo morajo učenci prebrati, da najdejo odgovor).
Partner projekta
X