Ekokviz za osnovne šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.
  • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
  • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.
AKTIVNOSTI:

DATUM ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:                                                                             

Šolsko tekmovanje 27. januar 2022 preko spleta
Državno tekmovanje 11. marec 2022 OŠ Leskovec pri Krškem
GRADIVO:

7. razred: EKOSISTEMI

PRIJAVE EKIP
Ekipe prijavite do 7. januarja 2022.

pravila:

PRIZNANJA

Šolsko tekmovanje (v pripravi)
Državno tekmovanj(v pripravi)

X