Ekokviz za osnovne šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.
  • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
  • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.
AKTIVNOSTI:                                                                          

Skupna tema: ZELENI PLANET

TEME za šolsko leto 2023/2024:

Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer po skupinah, v katerih so 3 UČENCI (pogoj je, da v skupini NE SMEJO biti trije osmošolci).

POTEK TEKMOVANJA:

ŠOLSKO: Učenci v skupinah rešujejo kviz v spletni izvedbi, kjer je 30 vprašanj.

DRŽAVNO: Na državno tekmovanje se uvrsti najboljša ekipa iz vsake od regij (osrednjeslovenska, gorenjska, mariborska, obalna, severnoprimorska, pomurska, celjska, novomeška regijska lestvica) ter dve drugouvrščeni ekipi iz dveh regij, ki bosta imeli največ ekip, ki bodo tekmovale.

Na državnem tekmovanju ekipe najprej rešujejo kviz v spletni izvedbi, nato pa ekipe  tekmovanje nadaljuje po sistemu »ena na ena«, kjer se prijavljajo z odgovorom na vprašanje po sistemu »kdo bo prej«.

AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
gradivo za tekmovanje 14. november 2023 po elektronski pošti, spletna stran
vprašanja za vajo 16. november 2023 vprašanja za vajo
prijava šole na tekmovanje 22. december 2023 na elektronski naslov info@ekosola.si
prijava ekip 15. januar 2024 v spletno aplikacijo
posredovanje šifer mentorjem 19. januar 2024 na elektronski naslov mentorja
šolsko tekmovanje 24. januar 2024 šolsko tekmovanje
državno tekmovanje 25. april 2024 na izbrani šoli

NAPOVEDUJEMO:

V sklopu gradiva VODA – naše bogastvo bomo izvedli spletno delavnico za mentorje in učence, kjer bodo predstavniki Skupine HSE predstavili njihovo poslanstvo ter delovanje hidroelektrarne.

Delavnica bo potekala 9. januarja 2024 ob 18. uri. Povezava do Zoom srečanja: https://arnes-si.zoom.us/j/96469016070

V kolikor bo Zoom okolje že polno zasedeno (saj se lahko priključi samo 300 udeležencev), se bo dogodek predvajal tudi v živo na Arnesovem kanalu. Povezava do prenosa v živo: https://video.arnes.si/watch/live/04s0rwkrz3bc

V sklopu skupnega gradiva GLOBE vas vabimo, da si pogledate predstavitveno delavnico programa, kjer so predstavljeni tudi primeri izvedenih aktivnosti. POSNETEK

V sklopu gradiva Podnebne spremembe vas vabimo, da si pogledate predavanje gospe Mojce Dolinar, direktorice Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo: Podnebje in podnebne spremembe  (POSNETEK: od 1h 25 min dalje)

PARTNER PROJEKTA
X