Ekokviz za srednje šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za srednje šole želimo dijakom, njihovim profesorjem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
  • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
AKTIVNOSTI:
  • TEMI za šolsko leto 2021/2022: EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA in ENERGIJA (samo za šolsko tekmovnaje)
  • Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM, REGIJSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer v treh kategorijah:
  • dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
  • dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI)
  • dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.
AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 12. 10. 2021 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 10. 12. 2021 Šifre prejmejo vodje tekmovanja  3. 12. 2021 po elektronski pošti. Tekmovanje poteka preko spleta v popoldanskih urah.
Regijsko tekmovanje
10. 1. 2022 Šifre prejmejo vodje tekmovanja 4. 1. 2022 po elektronski pošti. Tekmovanje poteka na vsaki šoli. Za regijsko tekmovanje je dodatno gradivo, ki bo na voljo po šolskem tekmovanju 10. 12. 2021.
Državno tekmovanje
17. 2. 2022 Šifre prejmejo vodje tekmovanja 11. 2. 2022  po elektronski pošti.
Za državno tekmovanje je dodatno gradivo, ki bo na voljo po regijskem tekmovanju 10. 1. 2022.
Državno tekmovanje bo potekalo na eni od srednjih šol, ki bodo sodelovale na Ekokvizu SŠ. Lokacija bo določena naknadno.
WEBINAR

Za sodelujoče mentorje smo 20. oktobra 2021 organizirali seminar, kjer smo predstavili  vsebino kohezijske politike. Posnetek

Seminar za dijake, ki smo ga organizirali 9. novembra 2021. Posnetek

X