Elementary GLOBE – Začetno usposabljanje za vzgojitelje in učitelje v programu GLOBE

3. junija 2023 smo v CŠOD Lipa (Črmošnjice) izvedli začetno usposabljanje na temo Elementary GLOBE, ki je v sklopu mednarodnega programa GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) namenjen otrokom v vrtcih in učencem od 1. do 5. razreda.

Udeleženke (zbralo se jih je lepo število – kar 34) so se najprej seznanile s programom GLOBE in področji, ki jih preučuje ter z nekaj osnovnimi protokoli. GLOBE učiteljici iz Hrvaške pa sta predstavili Elementary GLOBE in kako protokole in aktivnosti programa prilagoditi za najmlajše.

Udeleženke so se seznanile z vsemi štirimi področji – atmosfero, biosfero, hidrosfero in pedosfero in znotraj vsakega področja izvedle nekaj praktičnih aktivnosti. Tako so na primer merile višino drevesa, njegov obseg, določale vrsto oblakov in odstotek oblakov na nebu, seznanile so se s kampanjama Green-up in Green down, kjer se opazuje rast listov spomladi in odpadanje listov v jesenskem času. Pri raziskovanju vode so določale njeno prosojnost in pH, poskušale pa so tudi prepoznati vrste prsti, pH prsti in njeno sestavo.

Udeleženke so prejele veliko idej za izvajanje aktivnosti, ki jih bodo lahko prihodnje šolsko leto vključile v svojo delo. Elementary GLOBE bo v prihodnjem šolskem letu kot eden od projektov, ki jih bodo v vrtcih lahko izvajali v sklopu Zgodnjega naravoslovja, za OŠ pa je GLOBE že kot eden od projektov.

Zaključili smo s pregledom vsebin in ciljev v kurikulumu in videli, da lahko aktivnosti programa GLOBE in Elementary GLOBE vključimo marsikje in tako povežemo z učno snovjo in jo nadgradimo s praktičnimi aktivnostmi, ki so za otroke zagotovo vedno najbolj zanimive.

Predstavitev programa: ppt
Elementary GLOBE Hrvaška: Wakelet
Predavanje  Elementary GLOBE – protokoli
X