IZOBRAŽEVALNO SREČANJE KOORDINATORJEV SREDNJIH ŠOL

14. novembra 2022 je potekalo izobraževalno srečanje srednješolskih koordinatorjev programa Ekošola na III. Gimnaziji Maribor. Osrednja tema letošnjega srečanja je bil permakulturni vrt – praktični ogled in prikaz samooskrbe s hrano. Prof. ddr. Ana Vovk je predstavila trajnostni pristop vzpostavitve šolskega vrta, ki je lahko tudi učilnica na prostem in zajema upoštevanje naravnih pogojev. Po predstavitvi smo si ogledali šolski vrt na gostujoči gimnaziji.

Zatem je Maja Fabjan, koordinatorica programa Ekošola za srednje šole, predstavila dobro prakso razvoja vrta na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Šolski vrt na strehi šole so postopoma povečali od sprva 12 korit do obširne razširitve tako na strehi kot tudi na tleh na obeh straneh šole. Vrt sedaj uporabljajo v izobraževalne namene ter za gojenje raznovrstnih pridelkov.

 

ZELENI PINGVIN – družbena in tehnološka inovacija

Na izobraževalnem srečanju je bil predstavljen projekt Zeleni pingvin, ki je namenjen izobraževanju mladih o zmanjševanju ogljične emisije, kako uporabljati manj virov energije. Projekt temelji na pametnih digitalnih tehnologijah za spremljanje podatkov porabe virov energije, ki se jih nato predstavi otrokom skozi igro na preprost in razumljiv način.

V okviru projekta bo postavljena aplikacija oz. platforma, v kateri bodo mladi preko nalog različnih težavnostnih stopenj spoznavali kaj povzroča ogljični odtis, in kaj lahko sami naredijo za izboljšanje obstoječega stanja.

X