Likovni natečaj za kreativne izdelke

OPIS PROJEKTA:

Pri projektu Likovni natečaj za kreativne izdelke otrokom, učencem, dijakom in študentom puščamo prosto pot da izrazijo svojo domišljijo in razvijajo kreativnost na eno od razpisanih tem: PODNEBNE SPREMEMBE, IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL, TRAJNOSTNA MOBILNOST, MLEKO.

CILJI:

Otroci, učenci, dijaki, študenti:

  • ustvarjajo na različne okoljske teme,
  • spoznavajo različne tehnike za razvijanje kreativnosti,
  • se učijo medsebojnega sodelovanja,
  • razvijajo domišljijo,
  • kritično vrednotijo izdelke.

V šolskem letu 2020/2021 razpisujemo po posameznih kategorijah različne vsebine, ki obravnavajo:

vrtci, prva triada OŠ
posebna kategorija
PODNEBNE SPREMEMBE (z risbo prikaži doživeto vremensko dogajanje v kraju tvojega bivalnega okolja)

IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL (plastika, papir in karton, kovina, KEMS embalaža)

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejši načini prevoza; zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, video – lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min)

MLEKO (življenjska pot mleka in mlečnih izdelkov)

druga in tretja triada OŠ PODNEBNE SPREMEMBE (z risbo prikaži doživeto vremensko dogajanje v kraju tvojega bivalnega okolja)

IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL (plastika, papir in karton, kovina, KEMS embalaža)

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejši načini prevoza; zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, video – lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min)

MLEKO (življenjska pot mleka in mlečnih izdelkov)

SŠ in FAKULTETE PODNEBNE SPREMEMBE (z risbo prikaži doživeto vremensko dogajanje v kraju tvojega bivalnega okolja)

IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL (plastika, papir in karton, kovina, KEMS embalaža)

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejši načini prevoza; zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, video – lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min)

MLEKO (življenjska pot mleka in mlečnih izdelkov)

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost, domišljijo, ustvarjalnost ter tako ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke,… s pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov,… Domišljija ne pozna meja.

Likovni natečaj je v šolskem letu 2020/2021 razpisan za štiri starostne skupine:
– vrtci, prva  triada OŠ
– posebna kategorija
– druga in tretja triada OŠ
– SŠ in fakultete


Izvedbeni roki likovnega natečaja:
  • 01.03.2021 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 26.03.2021 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • avgust 2021 – strokovni izbor, objava rezultatov

Vsaka prijavljena ekošola lahko na natečaj pošlje skupno največ 5 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov.

Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja,starost (učenca, dijaka ali skupine), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek likovnega mentorja. Obrazec.

Likovna dela se bodo zbirala do vključno 26. marca 2021 na naslov: Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš s pripisom likovni natečaj za kreativne izdelke. Izdleke lahko fotografirate in nam fotografije skupaj z Obrazcem posredujete na elektronski naslov: info@ekosola.si

X