MEDNARODNA KONFERENCA “EKOŠOLE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ« LESKOVEC PRI KRŠKEM, 10. junij 2023

Vabimo vas k sodelovanju na Mednarodni konferenci, ki bo potekala v soboto, 10 junija 2023 na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, kjer boste lahko predstavili strokovne vsebine za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, življenjski slog, potrošniška družba in trajnostni razvoj, vpliv okolja na zdravje mladih, etično in trajnostno mišljenje, problematika na področju virov energije,  inovacije na področju vzgoje in izobraževanja,  motiviranje učencev in dijakov za učenje …

PRIJAVA NA MEDNARODNO KONFERENCO:

Na konferenco se lahko prijavite preko spletnega obrazca : https://ekosola.wufoo.com/forms/k1oq0z5g0rjjj7z/,  najkasneje do 20. marca 2023. Pri prijavi označite, za katero obliko predstavitve ste se odločili: 20 minutno samostojno predavanje (ovrednoteno s 4 točkami) ali predstavitev plakata na stojnici (ovrednoteno z 2 točkama).

Pri prijavi oddate tudi povzetek strokovnega prispevka v slovenskem jeziku  ali izvleček vsebine plakata.

O izboru primerov za samostojno predavanje ali predstavitev plakata na mednarodni konferenci vas bomo obvestili do 9. aprila 2023.

V okviru mednarodne konference »Ekošole in trajnostni razvoj« bomo pripravili zbornik prispevkov, v katerem bodo objavljena vsa predavanja in izvlečki plakatov, ki bodo predstavljeni na konferenci. Prispevek pripravite v slovenskem jeziku, povzetek in ključne besede naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku. Besedilo naj bo lektorirano. Avtorji plakatov za zbornik pripravijo le izvleček in predstavitev avtorja.

NAVODILA ZA PRIPRAVO POVZETKA ZA PRIJAVO NA KONFERENCO: Povzetek naj ne presega ene A4 strani – vsebuje naj naslov, predstavitev vsebine vašega predavanja (predstavljena tema, ki jo poskušajte povezati s cilji trajnostnega razvoja in podnebnimi spremembami, cilji vaše aktivnosti, starostna stopnja otrok, metode dela, zaključki vaše aktivnosti).

IZBOR PRISPEVKOV: Pri izbiri bomo pri povzetkih upoštevali aktualnost teme, povezanost s cilji trajnostnega razvoja ali podnebnimi spremembami, strukturiranost izvedene aktivnosti, razumljivost predstavljene aktivnosti, ugotovitve ob zaključku aktivnosti. Število mest za samostojno predavanje je omejeno.

ODDAJA STROKOVNEGA ČLANKA IN IZVLEČKA PLAKATA TER PPT PREDSTAVITEV: V kolikor boste izbrani za samostojno predavanje in predstavitev vašega primera ali predstavitev plakata, je rok za oddajo maj 2023

X