ZMAGOVALCI EKOKVIZA ZA SREDNJE ŠOLE 2022/2023

Z NAJVEČ ZNANJA O OKOLJSKIH TEMAH SE PONAŠAJO DIJAKI IZ SLOVENJ GRADCA, CELJA IN MARIBORA.

Na  Srednji trgovski in aranžerski šoli je  22. februarja 2023 potekalo državno tekmovanje v ekoznanju, na katerem so se pomerili srednješolci iz vse Slovenije. Sodelovalo je 277 dijakov iz 76 srednjih šol, ki so vključene v mednarodni program Ekošola in ostalih srednjih šol, ki so se prijavile na tekmovanje. V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagal dijak Luka Irman iz ŠC Slovenj Gradec – SŠ Slovenj Gradec in Mura, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja je zmagal dijak Matic Goršek iz SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje,  ter iz strokovne in splošne gimnazije dijak Jakob Kršljin Stojič  iz Prve gimnazije Maribor.

Dijaki iz treh srednješolskih programov izobraževanja so letos reševali  vprašanja iz štirih različnim tem pod skupnim naslovom NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST. Podrobneje so se seznanili z ekologijo, onesnaževalci in varstvom okolja, ogljičnim odtisom, zeleno energijo za zeleno okolje ter e-recikliranjem.

Udeleženci so poslušali predavanje energetskega svetovalca Garsie Kosinac iz Sveta Energije in drušva EN-LITe, ki je predstavil inovativno izobraževanje in tehnološka orodja za učinkovito rabo energije, ter mag. Mateje Pitako iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je spregovorila o novih virih energije.

Dijaki so reševali test preko spleta in odgovarjali na 50 vprašanj https://quiz.radio.si/858c9bfd-6b8f-4afc-b153-88abfd25c0ed

Skladno s pravilnikom o podeljevanju zlatih, srebrnih in bronastih priznanj smo podelili priznanja dijakom po številu doseženih točk na državnem tekmovanju.

Podelili smo 72 zlatih priznanj (21 v kategoriji GIM, 14 v kategoriji SPI in 37 v kategoriji SSI/PTI), 105 srebrnih priznanj (30 v kategoriji GIM, 20 v kategoriji SPI in 55 v kategoriji SSI/PTI) ter 82 bronastih priznanj (30 v kategoriji GIM, 18 v kategoriji SPI in 34 v kategoriji SSI/PTI).

kategorija zlata srebrna bronasta
GIM 48 – 40 točk 39 -35 točk 34 – 26 točk
SSI/PTI 45 – 33 točk 32 – 26 točk 25 – 17 točk
SPI 37 – 29 točk 28 – 23 točk 22 – 20 točk
Zmagovalci po kategorijah izobraževanja:
Kategorija SPI
1. mesto Luka Irman ŠC Slovenj Gradec, SŠ Slovenj Gradec in Muta
2. mesto Tim Robič Tehniški šolski center Maribor
3. mesto Luka Robnik SŠ za strojniško, mehatroniko in medije Celje
Kategorija SSI/PTI
1. mesto Matic Goršek SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje
2. mesto Lucija Klemen SŠ Zagorje
3. mesto Lea Oset SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje
Kategorija GIM
1. mesto Jakob Kršljin Stojić Prva gimnazija Maribor
2. mesto Matevž Štih Gimnazija Ledina
3. mesto Gal Virt Prva gimnazija Maribor
X