MEDNARODNI STRATEŠKI PLAN FEE: GAIA 20:30 – BIOTSKA PESTROST

Pridružite se nam in sodelujte. Šolsko leto 2021/2022 bomo posvetili biotski pestrosti! Skupaj lahko spremenimo svet!

VIDEO (1MIN 51 S), GAIA 20:30: https://www.youtube.com/watch?v=h-xVLP9q4XM

Prezentacija PPT in posnetek mednarodnega webinarja z dne 28.9.2021 vam je na voljo na strani: Training: Creating a Lesson Plan — Learning about Forests (leaf.global)

Celoletni koledar aktivnosti kampanje GAIA 20:30 vam je na voljo na: GAIA 20:30 Campaign Calendar — Learning about Forests (leaf.global)

Ključne besede:

biotska pestrost, podnebne spremembe, mednarodni projekt na temo biotske pestrosti, mednarodni natečaj za najboljšo učno uro, mednarodni natečaj za najboljšo dobro prakso

 

1. AKTIVNOST: ZAČETEK MEDNARODNE KAMPANJE GAIA 20:30

Kampanjo GAIA 20:30 – BIOTSKA PESTROST smo pričeli septembra  s kvizom na družabnih omrežjih. Namen kviza je dvig zavedanja in radovednosti glede različnih tem o biotski pestrosti (npr. invazivne vrste, opraševalci, drevesa in naravna okolja …).

Kviz, do katerega lahko dostopate prek Instagrama in Facebooka, spodbuja udeležence k večji ozaveščenosti o biotski pestrosti in izzivih, s katerimi se srečuje. Zasnovan je tako, da je kratek, vabljiv, zabaven, z izobraževalno komponento, saj lahko nudi hitra dejstva o ključnih temah biotske pestrosti. Kviz vam je na voljo na voljo v slovenščini in v angleščini. Vabljeni k sodelovanju in deljenju.

2. AKTIVNOST: MEDNARODNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO UČNO URO POVEZANO Z RAZISKOVANJEM BIOTSKE PESTROSTI

Ustvarite učno uro za spodbujanje aktivnega učenja na temo biotske pestrosti. Mlade spodbujajte k učenju v/o okolju v katerem živijo ter k razmisleku, kako ga zaščititi. Učne ure bodo shranjene v bazo FEE in deljene po vsej globalni mreži FEE!

Tekmovanje se bo začelo s strokovnim izobraževanjem o načrtovanju pouka (kot del spletnega seminarja na začetku šolskega leta v septembru!) in prikazom kurikularnega okvira o biotski pestrosti, ki ga je razvil FEE. Vsak sodelujoči mentor lahko predloži enega (1) do tri (3) načrte učne ure na temo biotske pestrosti.

Učna ura naj:

▪ bo originalna in preizkušena v razredu;
▪ bo prevedena v angleščino;
▪ ima navedeno starost sodelujočih otrok/ učencev/ dijakov in / ali razred;
▪ ima navedene uporabljene vire (knjige, internet, orodja);
▪ ima priložene slike in/ ali druge materiale.

Učna ura naj bo s tematiko biotske pestrosti s poudarkom na:

 1. ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih gozdov ali naravnih območij, npr. šolski/ gozdni vrtovi, parki, zelene soseske itd .;
 2. spodbujanju trajnostnega upravljanja obalnega pasu;
 3. boju za obstanek opraševalcev in ozaveščanju proti izgubi žuželk;
 4. ozaveščanju in podpiranju ukrepov za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

Ocenjevanje in nagrade:

Učne ure bo ocenjevala mednarodna žirija strokovnjakov. Trije najboljši bodo prejeli nagrado in bodo promovirani na glasilih in platformah družbenih omrežij FEE. Vse učne ure v ožjem izboru bodo objavljene v avtorjevem imenu na spletni strani / publikaciji FEE

 1. nagrada: 300 evrov in globalni certifikat
 2. nagrada: 200 evrov in globalni certifikat
 3. nagrada: 100 evrov in globalni certifikat

Trajanje natečaja: od 28. septembra 2021 do 1. februarja 2022

Učne ure boste oddali v slovenskem in angleškem jeziku na obrazcih, ki so vam na voljo spodaj. Obrazec z učno uro v angleščini in slovenščini pošljete na info@ekosola.si . Komisija Ekošole bo izbrala 5 učnih ur, ki jih bo poslala na nadaljnje mednarodno tekmovanje. Vse ostale prispele učne ure, bomo zbrali in objavili v obeh jezikih (angleščina in slovenščina). 5 učnih ur, ki se bodo udeležile mednarodnega tekmovanja, bo v nadaljevanju ocenila mednarodna komisija FEE. Več o mednarodnih nagradah in certifikatih na: https://www.leaf.global/gaia2030-lesson-plan-competition.

KAKO SODELOVATI Z UČNO URO?

 1. S pomočjo dokumenta Učni cilji GAIA 20:30 določite učne cilje.

Učni cilji GAIA 20:30 v slovenščini (v pripravi)

Učni cilji GAIA 20:30 v angleščini

 1. Prenesite obrazec Učna ura-PREDLOGA v slovenskem in angleškem jeziku

Učna ura – PREDLOGA v slovenščini (v pripravi)

Učna ura – PREDLOGA v angleščini

 1. Pazljivo izpolnite preneseni predlogi Učna ura (v slo in anj). Izpolnjena obrazca s prilogami, ki jih boste ustvarili pošljite na info@ekosola.si s pripisom Mednarodni natečaj – učna ura.

V pomoč in navdih so vam lahko mednarodne zmagovalne učne ure preteklih let: https://www.ecoschools.global/lesson-plans-for-teachers. Toplo priporočamo ogled.

Pozor! Sodelujete lahko tudi z urami na temo biotske pestrosti, ki ste jih ustvarili v preteklih letih. Vsak mentor na tekmovanje lahko pošlje 1-3 učne ure na predpisanih obrazcih.

3. AKTIVNOST: mednarodni izziv: #SpottingNature CHALLENGE

Izziv GAIA 20:30 o biotski pestrosti #SpottingNature bo mednarodna kampanja, kjer bo posamezna ustanova izpostavila svojo lokalno biotsko pestrost. Cilj izziva je povečati aktivno sodelovanje na prostem in razviti občutek povezanosti ljudi z naravo. Izziv se bo začel z začetnim spletnim seminarjem, ki se bo osredotočil na povezavo z naravo, svoj vrhunec pa bo dosegel v novembrskem tednu Global action days od 1. do 5. novembra 2021. Udeleženci v namen izziva na kanalu v družabnih omrežjih objavijo kratek video (krajši od 60 sekund) ali sliko svojega najljubšega naravnega kotička, v katerem delijo zabavno dejstvo o območju ali vrsti, ki je na tem območju. Oseba nominira najmanj tri osebe, da predstavijo svoje najljubše mesto. Objava mora biti označena s ključniki #SpottingNature, #GenerationRestoration, #Ekošola, #SIDG, #LEAF in # GAIA2030.
Mednarodni izziv bo potekal od 1. novembra 2021 do 1. decembra 2021 na POVEZAVI.

4. AKTIVNOST: MEDNARODNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO DOBRO PRAKSO

Natečaj GAIA 20:30 za najboljšo prakso na temo biotske pestrosti se osredotoča na ukrepe za zaščito svetovne biotske pestrosti. Na tem natečaju spodbujamo ekošole, da predstavijo svoje sedanje ali prejšnje projekte na temo biotske pestrosti in jih oddajo prek obrazca, ki bo na voljo na namenski spletni strani.

Vabimo vas, da oddate največ dva (2) projekta / zgodbe, povezane s cilji biotske pestrosti gaia 20:30:

 1. ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih gozdov ali naravnih območij, npr. šolski/ gozdni vrtovi, parki, zelene soseske itd .;
 2. spodbujanju trajnostnega upravljanja obalnega pasu;
 3. boju za obstanek opraševalcev in ozaveščanju proti izgubi žuželk;
 4. ozaveščanju in podpiranju ukrepov za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

Cilji:

▪ povečati vključenost šol, krajev in ustanov v izobraževanje o okolju;
▪ doseči občutek, da lahko že majhni ukrepi bistveno spremenijo zaščito lokalne biotske pestrosti;
▪ spodbujanje lokalnih ukrepov za ohranjanje biotske pestrosti;
▪ spodbujati kritičnega razmišljanja z aktivno udeležbo mladih;
▪ usposobiti mladino za zagovornike ohranjanja biotske pestrosti;
▪ navdihovati lokalno skupnost, za ohranjanje in povečevanje biotske pestrosti v skupnostih.

Trajanje natečaja: od 16. januarja 2022 do 5. aprila 2022

Dobre prakse boste oddali v slovenskem in angleškem jeziku na obrazcih, ki jih bodo pripravili na FEE in jih bomo objavili na tej strani. Obrazec z dobro prakso v anj in slo uro pošljete na info@ekosola.si . Komisija Ekošole bo izbrala 5 dobrih praks, ki jih bo poslala na nadaljnje mednarodno tekmovanje. Vse ostale prispele prakse, bomo zbrali in objavili v obeh jezikih (angleščina in slovenščina). Vse prispele prakse bomo objavili tudi na Exposure spletni strani, kar vam bo v pomoč pri pridobivanju partnerstev v mednarodnih projektih (Erazmus). 5 dobrih praks, ki se bodo udeležile mednarodnega tekmovanja, bo v nadaljevanju ocenila mednarodna komisija FEE. Več o mednarodnih nagradah in certifikatih na: https://www.leaf.global/gaia2030-best-practice .

Pozor! Sodelujete lahko tudi z dobrimi praksami na temo biotske pestrosti, ki ste jih ustvarili v preteklih letih. Vsak mentor na tekmovanje lahko pošlje 1-2 dobri praksi na predpisanih obrazcih.

Več navodil in podrobnosti sledi januarja 2022!

Mentorji, ki boste oddali dobro prakso za natečaj GAIA 20:30, pri končnem poročilu Programa LEAF ne potrebujete oddati nobene dobre prakse več.

5. AKTIVNOST: GLOBAL ACTION DAYS

Kampanja GAIA 20:30 za biotsko pestrost se bo uradno zaključila z GLOBAL ACTION DAYS.

Kampanja Global Action Days 2022 bo udeležence vseh programov FEE spodbudila k majhnim pozitivnim dejavnostim (#handprint), ki jih lahko vsak od nas stori, da se bolj povežemo z naravo in lokalno biotsko pestrostjo. Kampanja bo mobilizirala moč našega omrežja in pokazala, kako majhen ukrep posameznika lahko močno vpliva na naše dobro počutje. Zasnovana je kot 7-dnevno potovanje skozi ukrepe za spodbujanje ohranjanja biotske pestrosti, k navdihovanju udeležencev k drugačnemu življenju in ravnanju ter k zaščiti globalne biotske pestrosti.

Primeri ukrepov: https://www.ecoschools.global/week-1. Več informacij bo objavljenih januarja 2022.

ČASOVNICA GAIA 20:30 – BIOTSKA PESTROST:
X